НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХАДЖИ ГЕНЧО”

5574 times

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХАДЖИ ГЕНЧО”  -   ТЕТЕВЕН ;

ул. „Х.Генчо” № 8; тел / факс: 0678 5 21 83 ;0894484787;

 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

_______________________________________________________________________

 

 

Начално училище „Хаджи Генчо” – гр. Тетевен има вековна  история. То е единственото начално училище на територията на Общината.  Построено е  през 1906 година с дарителството на тетевенеца Хаджи Генчо Гулев. В него учат и живеят заедно най-малките ученици на Тетевен.

Във вековния си път нашето училище е утвърдило присъствието си като една от най-авторитетните образователни институции в града и областта. Многобройни са успехите и отговорните начинания, които училището е търсило и надмогвало като предизвикателства. Те винаги са били свързани с усвояване на новостите в образователния процес.

Към момента в НУ „Х. Генчо” учат 340  ученици, разпределени в 16 паралелки и 1 подготвителна група.

Педагогическият персонал наброява 31 начални учители, в т.ч директор, ПД по УД, психолог.

През годините училищната сграда е разширявана няколко пъти, за да добие днешния си облик на модерно съвременно училище.

Последното дострояване на училището е направено през 2008 година. Новата част включва физкултурен салон, бюфет- трапезария  и пет класни стаи.

През 2015 / 2016 учебна година НУ „Хаджи Генчо” – гр. Тетевен  работи по Национална програма „С грижа за всеки ученик” Модул 3: Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка.

 

Днешното Хаджи-Генчово  училище предоставя възможности за:

 • Мотивирано учене и високи учебни постижения.
 • Целодневна организация на учебния ден.
 • Изграждане на основни нагласи за „учене през целия живот”.
 • Формиране на усещане за успех и значимост.
 • Приобщаване на децата със СОП и осъзнаване на различието.
 • Сътрудничество и партниране с родителите.
 • Диалогичност при разрешаване на конфликти от различен тип.

 

Всяко дете  в Начално училище „Хаджи Генчо ”

 е уникално и значимо:

 • Развива интересите и открива способностите си.
 • Има възможност до твори с въображение и фантазия.
 • Открива, обсъжда  и разрешава възникнали проблеми.
 • Отстоява собствено мнение и формира лична позиция.
 • Усвоява различни знания, умения и компетентности в позитивна и хармонична учебна среда.
 • Докосва толкова вълшебни неща ...

 

Всички учители са висококвалифицирани, с опит и отговорност към професионалните си задължения:

 • Поставят детето  в центъра на образователния процес.
 • Съхраняват традициите и осигуряват приемственост.
 • Притежават умения за работа в екип.
 • Имат възможност да вземат решения и свобода да избират.
 • Реагират творчески на предизвикателствата на съвременното образование.

 

 

 

Контакти:

Тетевен – 5700; ул. „Х.Генчо” № 8; тел / факс: 0678 5 21 83 ; 0894484787;

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

                                    

 

Директор НУ „Х. Генчо” – Ирена Филипова

 

Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню