*За мобилна версия плъзнете екрана на ляво

Име Длъжност E-mail Телефон
  РЪКОВОДСТВО    
Д-р Мадлена Бояджиева Кмет на Община Тетевен Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

0678/522-00
Борис Врабевски Зам. кмет на Община Тетевен  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.203
Тони Стоев Зам. кмет на Община Тетевен Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр. 212
Красимир Красимиров Зам. кмет на Община Тетевен   0678/522-00, вътр. 218
    Цветелина Стоянова     Секретар на Община Тетевен     Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.     0678/522-00, вътр.220
  ГЛАВЕН АРХИТЕКТ    
арх. Павел Михайлов Гл. архитект  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.110
       
  ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ    
 Валентина Николаева Директор на дирекция „Специализирана администрация“  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.237
       
       
  ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР    
Галина Генова Финансов контрольор Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.222
       
  ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“    
Цветинка Иванова Ръководител на звено Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.224
       
  ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО, ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“    
Христо Христов Началник на отдел Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.216
Цветомира Христова Старши експерт „Връзки с обществеността и протокола“ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.215
Десислава Василева Старши експерт "Информационна сигурност и информационна политика" Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр. 215
Валентина Василева Старши експерт „Човешки ресурси“ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.219
Стефани Немцойска Юрисконсулт Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.226
Надя Василева Главен експерт ГРАО Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.130
Илинка Врабевска Главен специалист ГРАО Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.131
Виктория Иванова Юрисконсулт Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.215
Йонка Василева Старши юрисконсулт Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.122
Росица Райкова Главен специалист „Административно информационно обслужване“ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.129
Теменуга Славчева Главен специалист „Административно информационно обслужване“ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.128
Лидия Василева Специалист „Административно информационно обслужване“ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.126
Детелина Димитрова Старши специалист „Гражданско състояние и обредни дейности“ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.239
Верка Микова Главен специалист „Гражданско състояние и обредни дейности“ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.239
Светлана Василева  Гл. спец. ‘Административно и техническо обслужване към ОбС- Тетевен“    0678/522-00, вътр. 225
 Ива Димова  Специалист ОК  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  0678/522-00, вътр.125
  ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ    
Ирена Тихолова Главен счетоводител Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.214
Соня Нанева Главен експерт „Бюджет и финанси“ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.208
Марияна Мечкарова Главен експерт „Планиране и изпълнение бюджет“ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.205
Стефка Михайлова Старши счетоводител Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.213
Маргарита Георгиева Старши счетоводител Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.211
Mаргарита Рачева Старши счетоводител Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.116
Иван Цецов Старши счетоводител Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.210
Симеон Цоков Домакин Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.207
Веселка Димитрова Технически сътрудник-касиер Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.206
       
  ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ“    
Михаил Куманов Началник на отдел Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.111
Инж. Веселина Маринова Главен експерт „Проучване, проектиране, оценки“ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.108
Инж. Николай Василев Главен инженер Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.109
Цонка Василева Главен специалист „Контрол по строителството“ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.107
Пепа Петкова Старши специалист „Териториално и селищно устройство“ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.102
       
Инж. Божидарка Павлова Главен специалист „Инвеститорски контрол“ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.106
       
Галя Димитрова Старши специалист „Териториално и селищно устройство“ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.105
       
       
  ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“    
Галя Щерева Началник на отдел Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.115
Валентина Дакова Главен експерт „Общинска собственост“ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.115
Теменужка Лазарова Главен експерт „Общинска собственост и приватизация“ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.121
Владимир Варджийски Главен експерт „Общинска собственост“ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.117
Инж. Николай Влаевски Главен експерт „Стопанска политика и транспорт“ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.118
Инж. Габриела Христова Специалист ‘Общинска собственост“ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.117
Мариана Гергова Главен експерт „Селскстопански политики“ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.120
Драгомир Кавалски Мл. експерт „Инспекция и контрол на общинската собственост“   0678/522-00, вътр.118
  ДЕЙНОСТ „УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ГОРИ“    
Инж. Цветомир Симеонов Ръководител дейност Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.113
       
Инж. Драгомир Маринов Началник на горско-стопански район Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.135
       
       
  ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  
Миглена Монова Началник на отдел Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.236
Искра Иванова Старши инспектор „Местни данъци и такси“ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.138
Галин Генчев Старши инспектор „Местни данъци и такси“ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.139
Грета Динкова Инспектор „Местни данъци и такси“ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.139
Габриела Маджарска Технически сътрудник-касиер МДТ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.137
       
  ОТДЕЛ „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ И ОКОЛНА СРЕДА“    
Васил Вълков Началник на отдел Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.233
       
Силвия Вутева Главен експерт „Проекти и програми“ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/5220-00, вътр.229
Деница Христова Старши експерт „Околна среда“ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.234
       
Юлияна Вълчева  Главен експерт „Европейски политики и реализация“ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.229
Лора Вълкова  Младши експерт „Проекти и програми“ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр. 230
  ОТДЕЛ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ“    
Камелия Кънчева Началник на отдел Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.114
Елица Симеонова  Главен специалист „Туризъм“ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр. 127
Димчо Диков Главен експерт ‘Спорт, интеграция, младежки дейности“ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.113
Милкана Иванова Главен експерт „Туризъм“ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.127
Дияна Лалева Главен експерт ‘Образование“ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.112
Николай Динов Главен специалист „Социални дейности и заетост“ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.125
Стефан Стефанов Главен експерт  „Култура“ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00  вътр. 113
  ЗВЕНО „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ“    
Деница Данаилова Главен експерт „Обществени поръчки“ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.232
       
       
  Секретар МКБППМН    
 Петя Вълова Секретар МКБППМН Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.204
       
  СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, ОМП, БЕДСТВИЯ И КРИЗИ    
Ивайло Ангелов  Старши експерт „Служител по сигурността на информацията ОМП, бедствия и кризи. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0678/522-00, вътр.236
       
  КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА    
Пенка Ганева Кмет на с. Рибарица   0884330267
Радослав Маринов Кмет на с. Васильово   0879560649
Атанас Атанасов Кмет на с. Дивчовото   0879560655
Цветослава Христова Кмет на с. Черни Вит   0884330275
Илиян Маринов Кмет на с. Голям извор   0884330274
Красимир Николов Кмет на с. Гложене   0879560641
Николай Кондов Кмет на с. Бабинци   0889035566
Адриян Маринов Кмет на с. Галата   0884330273
Бисер Габровски Кмет на с. Глогово   0884330271
Исай Данг Кмет на с. Български извор   0884330265
Митко Русинов Кмет на с. Градежница   0886046405
Лилия Жебраел Кмет на с. Малка Желязна   0879560656

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню