СУ „Георги Бенковски”

11 Авг 2016
5747 times

СУ „Георги  Бенковски”  - училище  с  над  стогодишна  история, предлага   равен  достъп  до  образование  и  възможности  за  обучение  и  възпитание  на  над  500  ученици  в  дневна и  самостоятелна  форма  на обучение. Те  успешно   се  представят  на  изпитите  от  външното  оценяване  и  на  държавните  зрелостни  изпити, а  голяма   част  от  завършващите  ученици  продължават  образованието  си  във  висшите  учебни  заведения.

Днес   училището  разполага  с   модерна  и  съобразена  със  съвременните  изисквания  материална  база: просторни  и  добре  оборудвани  кабинети, четири  компютърни  зали, три  от  които  оборудвани  с  терминални  компютърни  решения,   информационен  център, богат  библиотечен  фонд, спортна  зала  и  спортни  площадки, площадка  с  фитнес  уреди  на  открито, тенис  маса  на  открито, кабинет  по  туризъм, кабинет  по  предприемачество, ресурсен  и  методически  кабинети, медицински  кабинет, училищен  стол, видеонаблюдение и  охрана, озвучителна  система, която  се  използва и  като  радиоуредба,  добре  поддържано  и  оформено  дворно  пространство.  В  кабинета  по  туризъм  са  изградени    две  работни  места  за  провеждане  на  практическото  обучение по  „Организация  и  функциониране  на  кухнята” и  „Организация  и  функциониране  на  ресторанта”.

Успехите  на училището  като  организация  се  дължат  най – вече  на  персонала, който  работи  в  училище, на  екипния  дух,  атмосферата  на  толерантност  и  партньорство – водещи  принципи  на   училищния  организационен живот. В  СУ  „Георги  Бенковски”  работят  63 служители, от  които  50 преподаватели - високо  квалифицирани, мотивирани, ангажирани  и  отговорни. Те  ежедневно  полагат  усилия  за    личностното  израстване  на  нашите  ученици, непрекъснато  адаптират  своите  образователни  методи  към  съвременните  изисквания   за  ориентиране  на  образователния  процес  към  развитие    потенциала  на  ученика.  Наред  с  преподавателите  по  различните  учебни  предмети, в  училището  работят педагогически  съветник, четирима възпитатели, ресурсен  учител  и  психолог, които  подпомагат  обучението  и  възпитанието  на  ученици  със  специални  образователни  потребности. СОУ „Георги  Бенковски” – гр. Тетевен, което  е  средищно  за  селата  Бабинци, Гложене и  Васильово,  вече пета година осигурява  възможност  за  целодневна  организация  на  учебния  процес. Целодневната  организация  включва  пълния  образователен  цикъл –  самоподготовка, дейности  по  интереси, отдих  и  игри, хранене.   

 Включването  на  повече  ученици  в  целодневната  организация  на  учебния  процес  играе  положителна  роля  както   по  отношение  справянето  на  учениците  с  учебния  материал, така  и  по  отношение  уплътняването  на  свободното  време  на  учениците  с  дейности, които  насърчават  личностното  им  развитие. 

Като  част  от  процеса  на  приобщаващо  образование,  от  началото  на  календарната  2016  година  СУ „Георги  Бенковски” – гр. Тетевен  работи  по  проект  „Подкрепа  за  равен  достъп  и  личностно  развитие”   по  ОП  „Наука  и  образование  за  интелигентен  растеж”. Целта  на  проекта  е  осигуряване  на  условия  за  навременно  откриване  на  обучителните  затруднения  при  децата  и учениците   и  за  интервенция   и  допълнителна  подкрепа  за  преодоляването  им, за  подкрепа  за  личностното  им  развитие.

Гордост  и  предимство  за   училището  са  възможностите, които  то  предлага  за  прием  след  завършен  VII клас  и  след  завършено  основно  образование. Паралелката  – профил  „Природоматематически – информационни  технологии”  с  разширено  изучаване  на  английски  език  и  профилиращи  предмети – математика, английски  език, информационни  технологии, биология  и  здравно  образование  и   паралелките   след  VIII клас  - профил  „Предприемачество  и бизнес”  и  професионалната  паралелка  - професия  „Хотелиер”, специалност  „Организация  на  хотелиерството”  са  актуални  и  ориентирани  към  нуждите  на  пазара  на  труда  и  създават  възможности  за  успешна  реализация  на  учениците, които  се  обучават  в  тях. Часовете  по  профилирана  и  професионална  подготовка  се  водят  от  отлично подготвени  специалисти, обучението  е  с  практическа  насоченост, а  основна  цел  на  подготовката  е  развитие  на  инициативност  и  креативност, на  предприемачески  дух  у  учениците, насърчаване  на  обучение  през  целия  живот  и  непрекъснато  самоусъвършенстване.

СУ „Георги  Бенковски” – гр. Тетевен има  традиции  в  извънкласните  дейности  и  училищния  живот.  В  училището  работят  с  ученици  в  различни  области следните  клубове – клубът по  география  и  икономика  „Атлас”, чийто  ежегодни  изяви  са  истински  празници  за  училищната  общност, клубът „Млади  възрожденци”,който  е  част  от  Общобългарския  комитет  „Васил  Левски”, клубовете  „Благородно  сърце”, „Екология  и  приложно  изкуство”,  „Изобразително  изкуство”, ”Улилищна  уеб  страница”, „Графичен  дизайн  и  реклама”, ученическата  фирма  „Млад  мениджър”, мажоретен  състав,  училищен  хор  и  фолклорна  група, противопожарният  отряд „Млад  огнеборец”. Част  от   динамичния  училищен  живот  са  традиционните  коледни  и  великденски  благотворителни  акции  за  подкрепа  на  ученици  в  неравностойно  социално  положение, организираните  от  ученическата  ни  фирма коледни и  първомартенски  изяви, отбелязването  на  значими  дати, участието  в  конкурси,  изложби, олимпиади, еко мероприятия, кампании  за  популяризиране  на  добри  практики. Значими  са  успехите   в  областта  на  спорта  и  спечелените  призови  места  на  общински  и  областни  състезания.  Училищният  отбор по  волейбол – юноши  XI XII клас,  няколко  поредни  години  се  класира  за  финалния  етап  на  Ученическите  игри.

Освен  традиционно  добрите  партньорски  взаимоотношения с читалище  „Съгласие”  и  Общински  детски  комплекс,  с  МКБППМН  и  с  Комисията  за  детето  към  Община  Тетевен, с  отдел  „Закрила  на  детето”  към  дирекция  „Социално  подпомагане”,  с  Център  за  обществена  подкрепа – Община  Тетевен, с РУП – гр. Тетевен, с  клуб  по  „Медицинска  биофизика“, училищният  екип  успешно  партнира с  Общобългарски  комитет  „Васил  Левски“  чрез  учредяването  и  активната  дейност  на  клуб  „Млади  възрожденци“ , с  „Център  за  приобщаващо  образование“ , с  който  работи  по  съвместен   проект  „С  поглед  към  бъдещето – училището  има  смисъл“ , с  Районен  съд – гр. Тетевен  чрез  работата  по  проект  „Познатата  и  непозната  съдебна  система“, с  информационните   бюра  на  европейските  институции  в  България  по  реализирането  на  съвместни  инициативи  за  подобряване  на  гражданското  образование  в  България. Училището  има ползотворни  взаимоотношения  с  водещите  спортни  клубове  в  община Тетевен – волейболен  клуб  „Тетевен  Волей“, спортен клуб  по  ориентиране  „Вежен“,  клуб  по  борба – гр. Тетевен. Голяма  част  от  най-успешните  състезатели  на  клубовете  са  ученици  на  СОУ „Георги  Бенковски“ – гр. Тетевен.

СУ „Георги  Бенковски” – гр. Тетевен, което  е  най-голямото  в  общината  и  едно  от  водещите  в  областта,  непрекъснато  се  стреми  не  само  да  подобрява  качеството  на  образователните  услуги, които  предлага, но  и  да  разширява  хоризонтите  на  възпитаниците, да  им  осигурява  вълнуващи  нови  перспективи    чрез  реализиране  на  значими проекти  и  инициативи  и  учене  чрез  правене, да  приобщава  към  каузата  си  и  да  се  превръща  в  център  в  живота  на  местната  общност.

 

 

Адрес

гр. Тетевен  5700

обл. Ловеч;

ул. “Кардан” №14

 

Телефони за  контакт:

 

Дирекция:  0678/ 52082;

Зам. дирекция: 0678/52436;

Канцелария и
гл. счетоводител: 0678/52389

E-mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www. sougb.com

 

Директор: Маринела  Маркова

тел. 0878 603424

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last modified on Понеделник, 29 Август 2016 13:35
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню