Проект: „Заедно създаваме по-добро бъдеще“

New Презентация на Microsoft PowerPoint

Европа за гражданите
 

Проектът „Заедно създаваме по добро бъдеще“ е финансиран от Европейския съюз по програмата „Европа за гражданите“

           Приложим към Направление 2: Мярка 2.1 „Побратимяване на градове“

           От 18 до 21 юли Община Тетевен и побратимената Община Радовиш от Република Северна Македония реализираха съвместен проект „Заедно създаваме по-добро бъдеще“. Проектът е   на стойност 22 175 евро и се финансира по Програма „Европа за гражданите“, направление „Демократична ангажираност и гражданско участие“, мярка „Побратимаване на градове“. Той се осъществява в рамките на договореностите, съгласно подписаният на 20.08.2018 г. Меморандум за сътрудничество между Община Тетевен и Община Радовиш. За изпълнение на дейностите по проекта от община Радовиш се включиха общо 165 участника, като 133 души участваха директно във всички дейности по проекта, а останалите се включиха на живо чрез скайп - връзка по време на основните форуми. От страна на водещата община в проекта - Община Тетевен във всички дейности участие взеха 150 души.

Участие: проектът позволи да бъдат събрани 315 преки участници, от които 165 са от град Радовиш (Северна Македония) и 150 от град Тетевен (България).

Място/Дати: срещите се състояха в   с. Рибарица (България) от 18/07/2019г. до 21/07/2019г.

Кратко описание:

Денят 18/07/2019г. беше посветен на Бизнес форум и бизнес изложение с участие на представители на местен бизнес от двете общини.

      

   В първия ден от работната програма в хотел „Света Екатерина“, с. Рибарица“ се състоя бизнес - форум с бизнес - изложение с участието на водещи фирми от различни сфери, общинските ръководства и експерти от двете побратимени общини, представители на държавни институции- общо 99 участника и 20 със скайп-връзка. Официални гости на събитието бяха Н. Пр. МАРJАН Ѓорчев – посланик на Република Северна Македония, Зоран Мираковски - Първи секретар на Посолството, г-жа Маджиде Ахмедова – Заместник Изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции, г-жа Даниела Пенева - представител на Българската търговско - промишлена палата, г-жа Мариела Петрова- Изпълнителен директор на РСО „Централна Стара планина“.

В 9:30 ч. Кметът на община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева откри бизнес - изложение, в което от община Тетевен участваха с рекламни щандове и свои продукти фирми, представляващи местния бизнес, някои от които бяха : „Арте италиана“ ЕООД, „Камакс“ ООД, „ДСП Бимекс“ ООД, „Калинел“ ЕООД, „Фамилия Добревски“ АД, „Еко-Балкан“ ЕООД, „Хармония ТМ“ АД , с етно щанд Кметство Рибарица и НЧ ,,Развитие - 1931 г." - с. Рибарица, а   от страна на община Радовиш - „Млекара Георгиеви“ , „Бест фуд ТИ“, рекламен щанд на община Радовиш.

В 10:00 ч., с официални приветствия от страна на Кметовете на двете общини - Д-р Мадлена Бояджиева и г-н Герасим Конзулов, и Н. Пр. МАРJАН Ѓорчев – посланик на Република Северна Македония, беше открит бизнес форума.

По време на първата работна сесия бяха направени общи презентации за община Тетевен и община Радовиш, представена беше и Facebook страницата на проекта ,,Together we create a better future”, създадена за обмен на мнения по различни теми, свързани   с европейските ценности и за споделяне на общи събития и идеи за съвместна работа.

Във втората част на форума управителите на водещи фирми от община Тетевен – корпоративна група ,,Макс Груп“, ,,Арте италиана“ ЕООД, ,,Калинел“ ЕООД, ,,ДСП Бимекс“ ООД, Бутикова къща за гости ,,Извор“ запознаха присъстващите с информация за своята дейност, продукти и пазари. От своя страна, гостите от община Радовиш представиха местния си бизнес чрез презентации на теми ,,Стратегия за развитие на туризма“ и ,,Стратегия за подкрепа на малки и средни предприятия и заетост 2019 – 2025“.

Представител на форума имаше и от Сдружение за подпомагане на малък и среден бизнес „Обединени бизнес клубове“. От Сдружението, на всички участници, бяха представени възможности за финасиране на МСП посредством европейски фондове и актулни мерки за кандидатстване.

   Важен момент от бизнес - форума беше запознаването на участниците с реализацията на дуално обучение в Професионалната гимназия по строителство, електротехника и услуги в гр. Тетевен и с актуални програми и източници за финансиране с европейски средства на малък и среден бизнес в Република Северна Македония. В регистрационните материали за своите гости, Община Тетевен предостави информация за общинските политики, дейности и инициативи, свързани със стимулиране на местното икономическото развитие.

       Денят продължи с посещение на гостите от община Радовиш в производствени бази на местни фирми: , Камакс“ ООД, ,,ДСП Бимекс“ ООД, ,,Хармония – ТМ“ АД, “Арте италиана“ ЕООД и къщи за гости ,,Тримата глупаци“ – с. Рибарица, стаи за гости ,,Алпина“ – с. Рибарица, Комплекс къщи за гости ,,Вита“, ,,Бревита“ и ,,Бояна“ – с. Черни Вит.

IMG 5196

01forum biznis 10

01forum biznis 8

Денят 19/07/2019 беше посветен на Дискусионна среща на младежки групи, експерти, представители на организации, работещи в областта на образованието и младежките политики.

    

Изпълнението на дейностите по проекта продължи в Бизнес - център ,,Балкан“ – Рибарица. Там бе организирана дискусионна среща на младежки групи, директори на учебни заведения в двете общини, представители на организации, работещи в областта на образованието и младежките политики - общо 133 участника и 12 със скайп-връзка. Отново форумът бе открит с приветствия от д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен и г-н Герасим Конзулов – Кмет на Община Радовиш. Гости на срещата бяха експерти от Областна администрация – Ловеч и Изпълнителния директор на РСО „Централна Стара планина“ г-жа Мариела Петрова.

Събитието започна с дебат ,,Бъдещето на Европа и младите хора – икономическо развитие и социално сближаване“, като младежите от двете общини работиха в шест групи по теми, свързани с евроскептицизма, бъдещето на ЕС, каква европейска общност искат младите хора, как биха управлявали ЕС в интерес на младите хора.

След това бе обсъден проект за Обща стратегия за младежта между двете общини за период от три години, изготвен от екипи от двете общини. Директори от училища от община Тетевен представиха презентации на теми ,,Приобщаващо образование“ – СУ „Г. Бенковски“, ,,Иновативно училище“- ОУ, с. Черни Вит и ,,Дуално обучение“ - НПГГСД „С. Младенов“, като пример за добри практики в сферата на младежките политики и образованието. Представителите от община Радовиш запознаха домакините от Тетевен с презентация за своето средно училище „Коста Сусинов“ и ,,Потребности от кадри за стопанския сектор“.

В следобедните часове, младежите от двете общини се забавляваха в общ Идеен тиймбилдинг – Flashmob, в м. Костина, с. Рибарица, където целта на общите игри беше обвързана с общополагащи ценности на ЕС - обединени в общите цели заедно да градим обединена Европа и общото бъдеще на младите хора. В тиймбилдинга взеха участие 65 души от двете общини.

04 obraz for 12

04 obraz for 37

67171810 469540610530021 3022452263827275776 o

Денят 20/07/2019 беше посветен на Участие в културно събитие „Фестивал на народните обичаи и автентична носия“ с. Рибарица.

    Третият ден от съвместните дейности започна с участието на фолклорна група "Радовишанки етно" и „Распеани радовишани“ в традиционния Празник на народния обичай и автентичната носия, с. Рибарица .

Вечерта, над 300 гости на фестивала, се насладиха на изпълненията на гостуващите самодейни състави от община Радовиш - Фолклорен ансамбъл „Радовишанки Етно“, Фолклорен ансамбъл „Китка“, Балетно студио „Газели“ и градски ансамбъл „Распеани Радовишани“ общо 60 д. участници, които завладяха сцената със своите песни и танци от македонския фолклор.

07 3

07 17

Денят 21/07/2019 беше посветен на Посещение на културно-исторически обекти на община Тетевен и региона.

   По време на престоя си, делегацията от община Радовиш посети и културни забележителности в района на община Тетевен. Те бяха част от официалните гости на тържествено честване от рождението на Васил Левски и създаването на Първия революционен комитет в с. Голям извор. Посетиха тетевенския манастир ,,Св. пророк Илия“ и пещера ,,Съева дупка“ в с. Брестница, общ. Ябланица.

     Като домакин, Община Тетевен предварително проведе информационна кампания за проекта под различни форми. През април бе организирана работна среща между представители на двете общини. Бяха раздадени 500 информационни флаери на различни културни събития в община Тетевен - ,,Празник на Тетевенската саламура“, ,,Лято 2019 – Туризъм за всички“ – хепънинг с изложение на хотелиери и ресторантьори, ,,Трабант фест 2019“. Програмата бе представена и на местните консултативни съвети към Кмета на Община Тетевен - Консултативен съвет по младежта, Консултативен съвет по образованието и Консултативен съвет за местно икономическо развитие. Бяха изпратени покани към повече от 22 фирми от община Тетевен за участие в бизнес - форума, а водещите фирми - участници в изложението бяха посетени на място от екипа по проекта.

       През м. април беше създадена и фейсбук страница на проекта „,,Together we create a better future”, на която се отразяват всички съвместни дейности между двете общини, както в рамките на проекта, така и проведените, съгласно общите договорености по подписания по-рано Меморандум за сътрудничество.

От 11.04.2019 до 23.07.2019 г. страницата е харесана от 170 души, публикациите имат над 50 споделяния, а общият брой на достигната аудитория за времето на функционирането на тази страница до приключване на дейностите по проекта е 39 825 души.

Само за периода на реализиране на проекта 18-21.07.2019 г. по дни, съдържанието на публикациите е достигало до следния брой хора, както следва:

18.07.2019 г. – 6 900

19.07.2019 г. – 9 583

20.07.2019 г. – 10 004

21.07.2019 г. – 11 060

С оглед по-голяма публичност на дейностите по проекта и достигане на посланията и резултатите от общата ни работа до повече потребители и двата форума, на 18 и 19.07.2019г., бяха със скайп - връзка с аудитория в Община Радовиш - общо 32 души и с предаване на живо за социалната мрежа Фейсбук.

Създаден бе и отчетен каталог от 1000 бр., като 500 бр. са на български и английски език и 500 - на македонски и английски език. В каталога са систематизирани всички дейности по проекта, като са включени информация, снимков и видео материал.

IMG 6983

IMG 6984

IMG 6985

IMG 6986

IMG 6987

IMG 6988

Връзка към фейсбук страницата на проекта  вижте тук.

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню