Проект: „Заедно създаваме по-добро бъдеще“

 Партниращи организации:

№ партньор PIC Роля на организацията Име Град Държава
P1 905350568 Водеща организация Община Тетевен Тетевен България
P2 946538805 Партньор Община Радовиш Радовиш Северна Македония

Бюджет :

Общ брой международни участници Бюджет
146/160 22.175 €

Кратко описание на проекта: цели, основни дейности, участващи страни и очаквани резултати:

 ЗА ПРОЕКТА:

Проектът, който спечелихме, беше провокиран от  сътрудничеството между двете общини.

Между Община Тетевен и Община Радовиш има проведени  поредица от съвместни действия преди подаването на проектното предложение- официални срещи на представители на местната власт, обмен на културни състави, участващи в местни празници, обмен на експерти в сферата на образованието, териториалното устройство, култура.

През 2018 г. двете общини подписаха МЕМОРАНДУМ ЗА ПРИЯТЕЛСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ОБЩИНА РАДОВИШ - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ И ОБЩИНА ТЕТЕВЕН - РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

                Областите за сътрудничество в него са определени след консултации с гражданите и анализи на експерти в двете общини.

ТЕМА НА ПРОЕКТА:

 1. Насърчаване на междукултурния диалог и взаимното разбирателство чрез предприемачество, туризъм и култура;

 2. Обсъждане на бъдещето на Европа и оспорване на евроскептицизма с предложения от гражданите и интерактивни игри.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

• да насърчава разнообразието, толерантността и зачитането на общите ценности;

• насърчаване на междукултурния диалог и взаимното разбирателство между гражданите на ЕС и мигрантите и преодоляване на стереотипите за мигрантите;

• да оспори евроскептицизма и да предложи възможни действия, които ЕС би могъл да предприеме, за да насърчи чувството за принадлежност към Европа, да разбере ползите от ЕС и да засили социалното и политическото сближаване на ЕС;

• да се развива тематично и дълготрайно сътрудничество между градовете;

• да се даде възможност на гражданите да си сътрудничат по различни теми, включително предприемачеството, туризма и културата и да създадат по-добро бъдеще заедно.

ГЛАВНИ ДЕЙНОСТИ:

• дискусионни форуми,

• изложения;

• презентации, културни събития,

• посещение и запознаване с културното наследство,

• среща на младежки групи и експерти

ПРИОРИТЕТИ:

Характеристиките и многогодишните приоритети на проекта са:

• преодоляване на изолацията и интеграцията в обществото на хора от маргинализирани групи;

• създаване на възможности за развитие на младите хора в тези общини и ангажирането им в демократичния живот на ЕС;

• туристически и културен обмен;

• разработване на съвместни идеи за развитие на туризма, предприемачеството и създаването на работни места

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

• В този проект гражданите ще изразят каква Европа искат и ще очертаят дългосрочната си визия за бъдещето на европейската интеграция.

• Чрез организираните дейности, в които гражданите ще дадат своите предложения как виждат Европа, в която искат да живеят, те ще дадат нов разказ за Европа, ориентиран към гражданите, ориентиран към бъдещето и конструктивен характер.

• Със създаването на Европейски младежки парламент и Flashmob младите хора ще бъдат привлечени да участват активно в демократичния живот на ЕС и да се запознаят по-добре с процеса на вземане на решения в ЕС.

• Младите хора с помощта на експерти и младежките НПО, участващи в проекта, ще разработят Стратегия за подпомагане развитието на младите хора в техните общини, която ще научи младото поколение като активни европейски граждани, които са запознати с ползите от ЕС.

• Този проект ще допринесе за разбирането на гражданите за Съюза, неговата история и разнообразие и ще помогне на ЕС да се доближи до своите граждани. Младите хора ще представят процеса на вземане на решения в ЕС - за да задълбочат познанията на участниците за институциите и политиките на ЕС и ще симулират процеса на вземане на решения в Съвета чрез интерактивна игра.

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ/РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПРОЕКТА:

 

Ден 1- 18. 07. 2019 - Дискусионен форум - изложба

- Кратко представяне на градовете партньори - история, културно наследство, природни и туристически забележителности, предприемачество, туризъм и др .;

- Презентиране на страница във Facebook, създадена за проекта, където всички граждани от побратимените градове ще бъдат поканени да общуват и да обменят мнения по различни теми, свързани с европейските ценности и да споделят бъдещи събития и идеи за съвместна работа;

- Обсъждане на възможностите за съвместна работа в областта на предприемачеството и туризма и използване на цифрови инструменти - предложения от граждани, предприемачи и експерти.

Представяне на местен бизнес от община Тетевен и община Радовиш;

Ден 2 - 19.07.2019 г. - Дискусионна среща на младежки групи, експерти, представители на организации, работещи в областта на образованието и младежките политики.

- Разработване на стратегия за развитие на младежта;

- Бъдещето на Европа и младите хора - икономическо развитие и социално сближаване. Политиката на сближаване като доказан работен инструмент за намаляване на различията между държавите и гражданите, което гарантира успеха на европейския модел. Преодоляването на евроскептицизма сред младите хора - гаранция за стабилна, сигурна и солидарна Европа.

- Обмен на добри практики в областта на младежката политика, образованието, личностното развитие и заетостта. Обсъждане на възможността за създаване на международна младежка мрежа, включваща институции, младежки и неправителствени организации, работещи по политиката за младежта в двете общини.

- Flashmob - послание на младите хора към европейските политици за това как Европа да бъде ориентирана към гражданите, ориентирана към бъдещето и конструктивна

Ден 3 - 20.07. 2019 - Участие в културно събитие "Фестивал на народните обичаи и автентична носия", Рибарица.

Вечер на македонския фолклор с участието на групите от община Радовиш.

Ден 4 - 21.07. 2019 - Представяне и запознаване с културното наследство на Тетевен - културно-исторически обекти на община Тетевен и региона.

 

 

 

PROJECT PRESENTATION see here.

Програма "Европа на гражданите" вижте тук.

A working meeting on Europe for Citizens Project was held in Teteven with representatives from Radovis Municipality, the Republic of Northern Macedonia see here

В Тетевен се проведе работна среща с представители от Община Радовиш, Република Северна Македония вижте тук

Връзка към фейсбук страницата на проекта  вижте тук.

 

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню