Покана за свикване на учредително събрание за създаване на сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТЕТЕВЕН“

           УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПУБЛИЧНИЯ,        

           СТОПАНСКИЯ И НЕСТОПАНСКИЯ СЕКТОР,

           УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН,

          Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в учредително събрание за създаване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Тетевен“. Събитието ще се проведе на 30.04.2024 г. от 18:30 часа в Салона на Община Тетевен – ет. 1, при следния дневен ред:

1. Учредяване на сдружение юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза „Местна инициативна група - Тетевен“;

2. Приемане на Устав на Сдружение „Местна инициативна група - Тетевен“;

3. Избор на членове на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група - Тетевен“;

4. Избор на Председател на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група - Тетевен“;

5. Определяне размера на годишния членски внос;

       Всички желаещи е необходимо в срок до 26.04.2024 г., да попълнят заявление за участие в учредителното събрание и да го изпратят на имейл адрес: mayor@teteven.bg или на адреса на Община Тетевен: ПК 5700, град Тетевен, площад "Сава Младенов" №9;

         Проектът на Устав на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Местна инициативна група - Тетевен“, ведно с документите за учредяване и членство в Сдружението са публикувани на официалния сайт на община Тетевен, както и на информационно табло на община Тетевен.

Д-р Мадлена Бояджиева – кмет на Община Тетевен

       За информация и улеснение на заинтересованите лица към настоящата покана са приложени:

  1. Заявление за участие в учредително събрание; - вижте тук
  2. Декларация за членство; - вижте тук
  3. Декларация за принадлежност; - вижте тук
  4. Проект на Устав на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Местна инициативна група – Тетевен“. - вижте тук

         Всички участници следва да са запознати и със следните изисквания към структурата на юридическото лице: - вижте тук

        

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню