УСОГ - резултати от проведени търгове

Обособена позиция

Вид процедура

Заповеди

за резултат от  процедури

1.

1404

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Тетевен

Заповед 737/25.11.2013

2.

1402

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Тетевен

Заповед 738/25.11.2013

3.

1406

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Тетевен

Заповед 739/25.11.2013

4.

1407

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Тетевен

Заповед 740/25.11.2013

5.

1408

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Тетевен

Заповед 741/25.11.2013

6.

 

1401, 1403, 1405

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Тетевен

Заповед 750/28.11.2013

8.

1409,1410,1411,1412 

 Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Тетевен

 Заповед 773/11.12.13г.

9.

140002 

 Открит конкурс за възлагане извършване на маркиране насаждения за сеч в горски територии, собственост на Община Тетевен  Заповед 90/07.02.2014 г.

10.

140003 

 Открит конкурс за възлагане на дейности - добив (сеч и извоз до временен склад) разкройване и рампиране на иглолистна дървесина от горски територии, собственост на Община Тетевен

 Заповед 168/14.03.2014 г.

11.

 1413

 Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед 212/22.04.2014 г.

12.

 1414

 Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед 213/22.04.2014 г. 

13.

 1415

 Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед 214/22.04.2014 г.

14.

 1416

 Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед 215/22.04.2014 г.

15.

 1417

 Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед 216/22.04.2014 г.

16.

 1419

 Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед 217/22.04.2014 г. 

17.

1418 

 Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

 Заповед 370/02.06.2014 г.

18.

 1418, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 14 26, 1427

 Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на  дървесина на корен

 Заповед 412/23.06.2014 г.

19.

 1426.1428,1429,1430,1431,1432

 Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на  дървесина на корен

 Заповед 466/22.07.2014 г.

20.

 1433, 1434, 1435, 1436, 1437

 Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на  дървесина на корен

 Заповед 538/05.09.2014 г.

21.

1436 

 Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на  дървесина на корен

 Заповед 545/10.09.2014 г.

22.

Обект 140004 

 

Открит конкурс за възлагане добив - сеч, извоз до временен склад и рампиране на дървесина

Заповед 578/26.09.2014 г

23.

Обект 140005 

 

Провеждане на открит конкурс за възлагане на товарене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев

 Заповед 579/26.09.2014 г

24

 1501,1502, 1504, 1505, 1506, 1507, 1509

 Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на  дървесина на корен

Заповед 699/28.11.2014 г. 

25.

 1508

 Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на  дървесина на корен

Заповед 711/03.12.2014 г.

26.

 Обект 150001

 Открит конкурс  за възлагане и извършване на маркиране в насаждения за сеч в горски територии собственост на Община Тетевен

 Заповед 67 от 09.02. 2015 г.

27.

 1511,1512,1513,1515

 Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на  дървесина на корен

Заповед 179, 180, 181+249/30.04.2015 г., 182, 183 от 01.04.2015 г.

28.

 Обект 150002

 Открит конкурс за възлагане на дейности - добив (сеч и извоз до временен склад) разкройване и рампиране на иглолистна дървесина от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 320/ 22.05.2015 г. 

29.

 

 

 

30.

 1503

 Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на  дървесина на корен

Заповед № 321/22.05.2015 

31.

 1512

 Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на  дървесина на корен

 Заповед № 322/22.05.2015г

32.

1516 

 Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на  дървесина на корен

 Заповед № 323/22.05.2015г.

33.

 1517

 Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на  дървесина на корен

Заповед № 324/22.05.2015г. 

34.

 1518

 Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на  дървесина на корен

 Заповед № 325/22.05.2015г

35.

1519 

 Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на  дървесина на корен

 Заповед № 326/22.05.2015г

36.

 1520

 Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на  дървесина на корен

 Заповед № 327/22.05.2015г.

37.  1510  Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на  дървесина на корен  Заповед № 319/22.05.2015г
38.  Обект № 150002   Открит конкурс за възлагане на дейности - добив / сеч, извоз до временен склад /, разкройване и рампиране на иглолистна дървесина  Заповед 364 от 16.06.2015 г.
39.   №1521  Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на  дървесина на корен  Заповед № 381/24.06.2015г.
40.   №1522  Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на  дървесина на корен  № 382/24.06.2015г.
41.   №1524  Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на  дървесина на корен  Заповед № 383/24.06.2015г.
42.   №1525  Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на  дървесина на корен  № 384/24.06.2015г.
43.  №1526  Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на  дървесина на корен  Заповед № 385/24.06.2015г.
  №1510 и №1523.   Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на  дървесина на корен  Заповед № 394/26.06.2015г.
45.  150003  Открит конкурс за възлагане на дейности-добив /сеч, извоз до времнен склад/ и рампиране на широколистна дървесина Заповед 444 от 28.07.2015 г.
46.      

 

 47

 1510

 

 Заповед№ 567/01.10.2015г.

 48

 1523

 

 Заповед№ 547/25.09.2015г.

 49

 1527

 

 Заповед№ 548/25.09.2015г.

 

 1528

 

 Заповед№ 549/25.09.2015г.

 

 1529

 

 Заповед№ 550/25.09.2015г.

 

 1530

 

 Заповед№ 551/25.09.2015г.

 

 1531

 

 Заповед№ 552/25.09.2015г.

 

 1532

 

 Заповед№ 553/25.09.2015г.

 

 1533

 

 Заповед№ 554/25.09.2015г.

 

 1534

 

 Заповед№ 568/01.10.2015г.

 

 1535

 

 Заповед№ 555/25.09.2015г.

 

 1536

 

 Заповед№ 556/25.09.2015г.

 

 1537

 

 Заповед№ 559/28.09.2015г.

 

 

 

 

 1602

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

 Заповед 138 от 02.03.2016 г.

 

 


 1604

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 129 от 01.03.2016 г.

 1605

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

 1606

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 130 от 01.03.2016 г.

 1607

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 131 от 01.03.2016 г.

 1608

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 132 от 01.03.2016 г.

 1609

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 133 от 01.03.2016 г.

Заповед 241 от 12.04.2016 г.

 1610

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 134 от 01.03.2016 г.

 1611

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 135 от 01.03.2016 г.

 1612

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 136 от 01.03.2016 г.

 

 16001

 Конкурс за възлагане и извършване на маркиране на насаждения за сеч от горски територии, собственост на Община Тетевен

 Заповед 225 от 05.04.2016 г. 

 1601

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

 Заповед 292 от 27.04.16 г.

 1603

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 293 от 27.04.16 г.

 1605

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 294 от 27.04.16 г.

 1609

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 295 от 27.04.16 г.

 1613

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 296 от 27.04.16 г.

 1614

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 297 от 27.04.16 г.

 1615

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 298 от 27.04.16 г.

 

 

 

 1616  Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 435/27.06.2016 г.

 

 1617

 Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

  Заповед 436/27.06.2016 г.

 

 1618

 Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

  Заповед 437/27.06.2016 г.

 

 1619

 Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

  Заповед 438/27.06.2016 г.

 

 1620

 Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

  Заповед 439/27.06.2016 г.

 

 1621

 Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

  Заповед 440/27.06.2016 г.

 

 1622

 Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

  Заповед 441/27.06.2016 г.

 

 1623, 1624

 Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

  Заповед 463/27.06.2016 г.

 

 1633

  Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

 Заповед №566/08.08.2016г.

 

 1623, 1624, 1626, 1627, 1629

  Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

 Заповед №565/08.08.2016г.

 

 1625

 Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

 Заповед №562/05.08.2016г.

 

 1628

  Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

 Заповед №561/05.08.2016г.

 

 1630

 Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

 Заповед№560/05.08.2016г.

 

 1631

  Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

 Заповед№559/05.08.2016г.

 

 1632

  Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

 Заповед№558/05.08.2016г.

 

 1641

   Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

 Заповед 722 от 10.10.2016 г.

 

 1640

   Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

 Заповед 723 от 10.10.2016 г.

 

 1639

   Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

 Заповед 724от 10.10.2016 г.

 

 1638

   Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

 Заповед 725 от 10.10.2016 г.

  1637   Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен Заповед 726 от 10.10.2016 г.
  1636   Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен Заповед 727 от 10.10.2016 г.

 

 1635

   Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

 Заповед 728 от 10.10.2016 г.

 

 1624

   Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

 Заповед 729 от 10.10.2016 г.

  1623   Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен Заповед 730 от 10.10.2016 г.
  1642   Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен Заповед 731 от 10.10.2016 г.
  1644   Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен Заповед 743 от 14.10.2016 г.

 

 1634

   Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

 Заповед 744 от 14.10.2016 г.

  За прекратяване   Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен Заповед 742 от 14.10.2016 г.

 

 

 

1645

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

 Заповед 919 от 05.12.16 г

 

 1648

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 920 от 05.12.16 г

 

 1650

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 921 от 05.12.16 г

 

 1651

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 922 от 05.12.16 г

 

 1652

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 923 от 05.12.16 г

 

 1653

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 924 от 05.12.16 г

 

 1654

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 925 от 05.12.16 г

 

 1657

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 926 от 05.12.16 г

 

 1659

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 927 от 05.12.16 г

 

 1660

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 928 от 05.12.16 г

1656

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 938 от 08.12.16 г

Заповед за прекратяване

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 939 от 08.12.16 г

№229/19.04.2012 год.

Тетевен

cialiscialis couponcialis genericcialis dosagegeneric cialiscialis costcialis vs viagracialis pricescialis side effectscialis couponscialis 30 day sampleviagra vs cialiscialis onlinecialis pillscialis samplesbuy cialiscialis 20 mgcialis patent expirationcialis coupons printablecialis for daily usecialis samples overnightcheap cialiscost of cialis200 cialis couponcialis dailycialis 20mggeneric cialis at walmartcealiscialis canadacialis trialhow does cialis workwhen will cialis go genericcialis on lineside effects of cialiscialis 30 day trial couponcialis 5mgcialis for mencialasbuy cialis onlinecialis for salecialis patent expiration date extendedhow to take cialiscialis pricecialis from canadahow much does cialis costfree cialisviagra vs cialis vs levitracialis reviewscialis coupons from manufacturerwhat is cialiscialis pills for salecialis patent expiration 2017canadian cialiscialis tadalafilcialis or viagrageneric for cialiscialis professionalcialis free trialcialis medicationciliascialis for bphcialis coupons 2017cyaliscialis dosage strengthscialis discountgeneric cialis tadalafildiscount cialiscialis dosage recommendationscialis 5 mgonline cialiscialis canadian pharmacycialis copay cardlowest cialis pricescialis for womencialis generic availabilitycialis vouchercialis savings cardcialis 10 mgcialis websitecialis generic tadalafilliquid cialisdaily cialisviagra cialiscialis otcerectile dysfunction cialiscialis 5mg dailycanada cialiscialis coupon 20 mgcialis pricingcialis coupon printviamedic cialiscialis cheapcialis pharmacy pricescialis 20mg directionsprice cialiscialis samplewholesale cialiscialis alternativecialis effectscialis testimonialslevitralevitra couponlevitra 20 mglevitra 20mgbuy levitralevitra priceslevitra genericlevitra onlinelevitra vs viagrageneric levitralevitra couponslevitra rezeptfrei deutschlandlevitra 10 mg prezzocheap levitra9 levitra at walmartlevitra erfahrungenlevitra dosageviagra vs cialis vs levitrageneric levitra vardenafil 20mgwhat works better than viagrabuy levitra onlinelevitra without a doctor prescriptionbuy generic levitralevitra 20mg cost per pillvardenafil 20mglevitra prezzo in farmacialevitra 20 mg precio farmaciavardenafil vs viagralevitra 20 mg cost walmartlevitra vs viagra for hardnesslevitra bayer 20mg meilleur prixlevitra 20 mg von bayerviagrageneric viagraviagra genericviagra couponsviagra without a doctor prescriptionviagra onlineequipe argentine viagraviagra pricesbuy viagracialis vs viagracheap viagraviagra pillsviagra samplesviagra side effectswhat is viagraviagra couponviagra naturalviagra dosageviagra for sale uknatural viagrabuy viagra onlinegeneric viagra 100mgfemale viagrahow does viagra workhow to use viagraviagra activateherbal viagraviagra tabletssophia viagraviagra sans ordonnanceviagra kaufenviagra tabletviagra vs cialisonline viagracanadian viagraviagra for womenviagra ohne rezept aus deutschlandpfizer viagraviagra 100mgviagra costfree viagraviagra alternativesviagra canadaviagra on lineviagra single packsviagra for menviagra pillviagra 100mg tablets retail priceorder viagraviagra tescoside effects of viagraviagra pillen kruidvatviagra for salediscount viagrawhat does viagra doviagra costsviagra uklevitra vs viagrawhere to buy viagraviagra substitutehow long does viagra lastviagra alternativeviagra receptfrittviagra priceviagra 100viagra en ligne livraison 24hviagra on line no precviagra 100 mgutilisation viagrabest price viagracost of viagraviagra sexviagra wikipediasex viagra for womenviagra nebenwirkungenrevatio vs viagraviagra without a doctor prescription usaviagra genericoviagra 50mgviagra from canadaover the counter viagraviagra effectsviagra medicinepfizer viagra coupons from pfizerbuy generic viagraviagra wikiviagra bestellenviagra ohne rezept auf rechnungcanada viagrawomen viagrabuying viagraviagra soft

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню