Призив за почистване на снега от тротоарите и ледените висулки от покривите

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с навлизането в зимния сезон, обилните снеговалежи и натрупването на големи количества сняг по покровите на сградите, на основание чл.27, ал.1, т.2 от Наредбата за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на Община Тетевен, Ви уведомяваме, че ръководителите на учреждения, стопански и обществени организации, домоуправителите на жилищните сгради и гражданите, са задължени да почистват своевременно снега по тротоарите, като го складират близо до бордюра, както и да отстраняват ледените висулки от покривите.

 

Големия обем на снега по покривните конструкции създава опасност от падане на големи блокове със сняг и ледени висулки, които могат да нанесат щети върху живота, здравето и имуществото на гражданите. В тази връзка Ви молим своевременно да почиствате надвисналите блокове сняг и висулки от покривите на сградите.

 

Общинска Администрация гр.Тетевен, предварително Ви благодари за проявеното разбиране и съдействие.

 

 

 

МИЛЕН МИЛЕВ

Кмет на Община Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню