Важно съобщение от Регионална здравна инспекция - Ловеч

В Държавен вестник, бр.106 от 10.12.2013 г. е публикувано изменение на Наредба №15/2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, при което се въвежда заверка и регистрация в Регионалната здравна инспекция на личната здравна книжка на лицата, работещи в горепосочените обекти с обществено значение.

Заверяването на личните здравни книжки се извършва срещу представен документ за самоличност и удостоверение за настоящ адрес на лицето, чрез поставяне на печат върху снимката на документа и подпис на длъжностното лице, отговорно за заверката всеки работен ден от 10-12 часа и 14-16 часа.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню