Набиране на кандидати за доброволен резерв на българската армия

Стартира набирането на кандидати за доброволния резерв във военните формирования на видовете въоръжени сили на Република България за 2013 година

 

Със заповед № ОХ-889/21.12.2012 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени свободни длъжности за резервисти , за попълване на доброволния резерв във формированията на БА , за лица

български граждани завършили граждански, средни или висши училища.

 

Срок за подаване на документи от кандидатите обявен в заповедта е

до 28.03.2013 г. ,същият със заповед ОХ 193/08.03.2013 г се удължава  

до 11.05.2013 г.

 

 

 

За изискванията на които трябва да отговарят кандидатите . Обявените свободни места по длъжности и населени места на разположение на формированията , както и за начина на подготвяне и подаване на пълния набор от документи можете да получите точна и пълна информация в

 

Офиса за военен отчет в община Тетевен” в сградата на общинската администрация ул. Иван Вазов № 42 ет. 3

 

телефон за контакти   0678 /5-23-33

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню