Съобщение до гражданите на Община Тетевен

Уважаеми съграждани,

 

Във връзка с навлизането в зимния сезон, обилните снеговалежи и натрупването на големи количества сняг по покровите на сградите, на основание чл.25, ал.1, т.2 и чл.25, ал.2, т.1 от Наредбата за опазване на околната среда, поддържане на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община Тетевен, Ви уведомяваме, че ръководителите на учреждения, стопански и обществени организации, домоуправителите на жилищните сгради и гражданите, са задължени да почистват своевременно снега по тротоарите, като го складират близо до бордюра, както и да отстраняват ледените висулки от покривите.

 

Големият обем на снега по покривните конструкции създава опасност от падане на големи блокове със сняг и ледени висулки, които могат да нанесат щети върху живота, здравето и имуществото на гражданите. В тази връзка Ви молим своевременно да почиствате надвисналите блокове сняг и висулки от покривите на сградите.

 

 

 

 

 

Общинска Администрация гр.Тетевен предварително Ви благодари за проявеното разбиране и съдействие. 

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню