Tърг с тайно наддаване за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

ЗАПОВЕД №237 от 19.5.2022г. за провеждане на търг с тайно наддаване

Тръжна_документация_обект_2214

Тръжна_документация_обект_2215

Тръжна_документация_обект_2216

Тръжна_документация_обект_2217

Тръжна_документация_обект_2218

Тръжна_документация_обект_2219

П_Р_О_Т_О_К_О_Л за работата на комисия по провеждане на търг проведен на 07.06.22г.

Договор №236 от 07.07.2022 год. обект № 2214

Договор №237 от 07.07.2022 год. обект № 2216

Договор №238 от 07.07.2022 год. обект № 2219

Договор №239 от 07.07.2022 год. обект № 2217

Договор №240 от 07.07.2022 год. обект № 2218

Договор №274 от 22.07.2022 год. обект № 2215

ЗАПОВЕД  №331 от 29.06.2022 год.+ Протокол №1

ЗАПОВЕД  №374 от 18.07.2022 год.+ Протокол №1

ЗАПОВЕД №273 от 07.06.2022 г. комисия провеждане на търг

Заповед №276  от 10.06.2022 год. за  класиране обект №2214

Заповед №277  от 10.06.2022 год. за  класиране обект №2215

Заповед №278  от 10.06.2022 год. за  класиране обект №2216

Заповед №279  от 10.06.2022 год. за  класиране обект №2217

Заповед №280  от 10.06.2022 год. за  класиране обект №2218

Заповед №281  от 10.06.2022 год. за  класиране обект №2219

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню