Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед №299 от 2.05.2017 г. вижте тук.

Обект №1626 + заглавна

Обект №1627 + заглавна

Обект №1629 + заглавна

Обект №1643 + заглавна

Обект №1646 + заглавна

Обект №1658 + заглавна

Обект №1704 + заглавна

Обект №1705 + заглавна

Обект №1706 + заглавна

Обект №1707 + заглавна

Обект №1708 + заглавна

Обект №1709 + заглавна

Обект №1710 + заглавна

Обект №1711 + заглавна

Обект №1712 + заглавна

Обект №1713 + заглавна

Обект №1714 + заглавна

Обект №1715 + заглавна

Обект №1716 + заглавна

Обект №1717 + заглавна

Обект №1718 + заглавна

 

Протокол за работа на комисията вижте тук.

Заповед 364 от 19.05.17 г. вижте тук.

Заповед 365 от 19.05.17 г. вижте тук.

Заповед 366 от 19.05.17 г. вижте тук.

Заповед 367 от 19.05.17 г. вижте тук.

Заповед 368 от 19.05.17 г. вижте тук.

Заповед 369 от 19.05.17 г. вижте тук.

Заповед 370 от 19.05.17 г. вижте тук.

Заповед 371 от 19.05.17 г. вижте тук.

Заповед 372 от 19.05.17 г. вижте тук.

Заповед 373 от 19.05.17 г. вижте тук.

Заповед 374 от 19.05.17 г. вижте тук.

Заповед 375 от 19.05.17 г. вижте тук.

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню