Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед №299 от 2.05.2017 г. вижте тук.

Обект №1626 + заглавна

Обект №1627 + заглавна

Обект №1629 + заглавна

Обект №1643 + заглавна

Обект №1646 + заглавна

Обект №1658 + заглавна

Обект №1704 + заглавна

Обект №1705 + заглавна

Обект №1706 + заглавна

Обект №1707 + заглавна

Обект №1708 + заглавна

Обект №1709 + заглавна

Обект №1710 + заглавна

Обект №1711 + заглавна

Обект №1712 + заглавна

Обект №1713 + заглавна

Обект №1714 + заглавна

Обект №1715 + заглавна

Обект №1716 + заглавна

Обект №1717 + заглавна

Обект №1718 + заглавна

 

Протокол за работа на комисията вижте тук.

Заповед 364 от 19.05.17 г. вижте тук.

Заповед 365 от 19.05.17 г. вижте тук.

Заповед 366 от 19.05.17 г. вижте тук.

Заповед 367 от 19.05.17 г. вижте тук.

Заповед 368 от 19.05.17 г. вижте тук.

Заповед 369 от 19.05.17 г. вижте тук.

Заповед 370 от 19.05.17 г. вижте тук.

Заповед 371 от 19.05.17 г. вижте тук.

Заповед 372 от 19.05.17 г. вижте тук.

Заповед 373 от 19.05.17 г. вижте тук.

Заповед 374 от 19.05.17 г. вижте тук.

Заповед 375 от 19.05.17 г. вижте тук.

 

Договор №267 от 19.06.2017 г. вижте тук

Договор №268 от 19.06.2017 г. вижте тук

Договор №269 от 19.06.2017 г. вижте тук

Договор №270 от 19.06.2017 г. вижте тук

Договор №271 от 19.06.2017 г. вижте тук

Договор №273 от 19.06.2017 г. вижте тук

Договор №274 от 19.06.2017 г. вижте тук

Договор №275 от 19.06.2017 г. вижте тук

Договор №277 от 20.06.2017 г. вижте тук

Договор №278 от 20.06.2017 г. вижте тук

Договор №279 от 20.06.2017 г. вижте тук

 

 

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню