Новини от региона
Новини от региона

Новини от региона

Шестима доброволци от неформалната инициативна група „Идеен Тетевен“ засадиха 25 дръвчета, закупени от тях и граждани, на Цветница – 21 април 2019 г. Община Тетевен подкрепи инициативата им като предварително предостави разрешение за извършване на засаждане на конкретни растителни видове, направи разпределение, предостави 4 локации в гр. Тетевен и подготви терените за засаждане.

В рамките на детската площадка в кв. Топлика бяха засадени 2 бр. декоративни дръвчета „Златен дъжд“, 1 бр. бреза и 1 бр. явор, в затревения участък от моста на кв. Пеновото, следващ улицата на долния ред блокове, бяха засадени 5 бр. „Златен дъжд“ и 3 бр. явор. При десния участък на ул. Ключ в посока с. Рибарица в близост до пешеходния мост на кв. Пеновото доброволците посадиха 10 бр. „Златен дъжд“, а в четвъртата предоставена локация на затревената площ до чешма „Сондата“ – 2 брези и 1 „Златен дъжд“.

Ръководството на Община Тетевен благодари на младежите и подкрепилите ги за успешното сътрудничество, като изказва своето задоволство, че в общината има млади хора, които проявяват проактивност, споделят идеи, търсят подкрепа и сътрудничество от други граждани и Общината за реализирането им и най-вече искат да допринесат с обществена активност с ценност.

На 24 април 2019 г., по покана на Община Тетевен, в хотел „Еница“ бе проведена работна среща между хотелиери, ресторантьори и предоставящи туристически услуги на територията на Община Тетевен и представители на Организацията за колективно управление на авторските права (Профон и Музикаутор), Българската хотелиерско-ресторантьорска асоциация, Министерство на културата и представители на Община Тетевен. На събитието още присъстваха представители на Община Тетевен, Община Луковит и Община Троян. Събитието бе проведено съвместно с Тур Клуб Ремарк.

Обсъдено бе решението на Народното събрание от м. януари 2019 г. всички собственици на търговски и туристически обекти – заведения за хранене и места за настаняване са задължени да представят пред кмета на съответната Община договори за платени авторски и сродни права за публично изпълнение на музикални изпълнения (на живо или чрез запис) – чл. 98, ЗАПСП, както и заплашващата нарушителите глоба в размер от 2000 до 10000 лв. Поднесена бе информация относно разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права, както и практични въпроси, свързани с основната тема.

В рамките на срещата бе акцентирано и на предстоящото участие на представителите на туристическия бизнес в Празника на Тетевенската саламура, лятното събитие „Лято 2019 – туризъм за всички“ и дискусионен форум изложение по проект „Заедно създаваме по-добро бъдеще“ съвместно с представители на община Радовиш, Република Северна Македония.

 

На 24 април 2019 г., по покана на Община Тетевен, в хотел „Еница“ бе проведена работна среща между хотелиери, ресторантьори и предоставящи туристически услуги на територията на Община Тетевен и представители на Организацията за колективно управление на авторските права (Профон и Музикаутор), Българската хотелиерско-ресторантьорска асоциация, Министерство на културата и представители на Община Тетевен. На събитието още присъстваха представители на Община Тетевен, Община Луковит и Община Троян. Събитието бе проведено съвместно с Тур Клуб Ремарк.

Обсъдено бе решението на Народното събрание от м. януари 2019 г. всички собственици на търговски и туристически обекти – заведения за хранене и места за настаняване са задължени да представят пред кмета на съответната Община договори за платени авторски и сродни права за публично изпълнение на музикални изпълнения (на живо или чрез запис) – чл. 98, ЗАПСП, както и заплашващата нарушителите глоба в размер от 2000 до 10000 лв. Поднесена бе информация относно разпоредбите на ЗАПСП, както и практични въпроси, свързани с основната тема.

В рамките на срещата бе акцентирано и на предстоящото участие на представителите на туристическия бизнес в Празника на Тетевенската саламура, лятното събитие „Лято 2019 – туризъм за всички“ и дискусионен форум изложение по проект „Заедно създаваме по-добро бъдеще“ съвместно с представители на община Радовиш, Република Северна Македония.

 

На 24 април 2019 г., по покана на Община Тетевен, в хотел „Еница“ бе проведена работна среща между хотелиери, ресторантьори и предоставящи туристически услуги на територията на Община Тетевен и представители на Организацията за колективно управление на авторските права (Профон и Музикаутор), Българската хотелиерско-ресторантьорска асоциация, Министерство на културата и представители на Община Тетевен. На събитието още присъстваха представители на Община Тетевен, Община Луковит и Община Троян. Събитието бе проведено съвместно с Тур Клуб Ремарк.

Обсъдено бе решението на Народното събрание от м. януари 2019 г. всички собственици на търговски и туристически обекти – заведения за хранене и места за настаняване са задължени да представят пред кмета на съответната Община договори за платени авторски и сродни права за публично изпълнение на музикални изпълнения (на живо или чрез запис) – чл. 98, ЗАПСП, както и заплашващата нарушителите глоба в размер от 2000 до 10000 лв. Поднесена бе информация относно разпоредбите на ЗАПСП, както и практични въпроси, свързани с основната тема.

В рамките на срещата бе акцентирано и на предстоящото участие на представителите на туристическия бизнес в Празника на Тетевенската саламура, лятното събитие „Лято 2019 – туризъм за всички“ и дискусионен форум изложение по проект „Заедно създаваме по-добро бъдеще“ съвместно с представители на община Радовиш, Република Северна Македония.

 

На 24 април 2019 г. в салона на Община Тетевен бе проведена щабна тренировка на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия на територията на общината. Тренировката се проведе съгласно предварително утвърден от Областния управител на област Ловеч – Ваня Събчева график за провеждане на тренировки в общините от областта и в изпълнение на разпоредбите на чл. 6, ал. 1, т. 13, чл. 14, чл. 28 и чл. 64, ал. 1, т. 5 от Закона за защита при бедствия за провеждане на обучение и практическа подготовка на териториалните органи на изпълнителната власт, силите за реагиране при бедствия и доброволните формирования.

На тренировката присъстваха Зам.-председателят на Щаба и Зам.-кмет на Община Тетевен – Борис Врабевски, секретарят на Щаба – Ивайло Ангелов – ст. Експерт „ССИ, ОМП и БК в Община Тетевен, както и членовете на щаба в лицето на ръководителите на РСПБЗН Тетевен, РУ Тетевен, ЧЕЗ АД – гр. Тетевен, ТП „Държавно горско стопанство Тетевен“, Доброволно формирование – гр. Тетевен, ВиК АД – Ловеч (район Тетевен), Спешен център за медицинска помощ – гр. Тетевен, кметове на кметства на територията на общината и експертен състав от общинската администрация.

Темата на тренировката бе „Действия на общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия при възникване на пожар на територията на общината“, като същата бе съобразена с основните принципи на защитата при бедствия, определени от ЗЗБ и предварително съгласувана с оглед на особеностите на района и основната опасност, чието наличие обуславят големите горски територии. Направен бе разбор на действията на всички участници и изготвен протокол.

Преди настъпването на Великденските празници ученици от училищата от община Тетевен, съвместно с МКБППМН отпразнуваха Деня на Земята. Събитието се проведе под мотото ,,ПАЗЕТЕ ЗЕМЯТА, ТЯ Е ВАША!“.

Децата изготвиха презентации, чрез които показаха, че трябва да бъдем съзнателни не само на тази дата, но и през цялата година. Да се грижим за мястото, в което живеем, защото Земята е нашия дом!

Идеята, която обедини всички ученици бе, че е важно да пазят и обичат нашата природа, тъй като тя ни дава живот и помага за оцеляването ни. И те трябва да ѝ се отблагодарят, като я опазят!

Инициативата приключи с посланието: ,,Да бъдем отговорни към Земята – бъдещето е в нашите ръце!“.

Борис Врабевски – зам.-кмет на Община Тетевен, също бе част от събитието.

На 24 април учениците от НПГГСД ,,Сава Младенов“, СУ ,,Георги Бенковски“ и ПГСЕУ гр. Тетевен, заедно със служители от общинска администрация, служители Дейност ,,Управление и стопанисване на общински гори“ и представители от ТП ДГС - Тетевен извършиха дейности по отглеждане на залесена общинска гора. Дейността „Да продължим започнатото“ е заложена в „Годишен план за младежта на община Тетевен – 2019“. Тя е в изпълнение на цел 5 – стимулиране гражданската активност и съпричастност на младите хора, както и участието им в местното самоуправление; развитие на междукултурния и международния диалог.

Целта на предвидената дейност е да се постигне устойчивост на започнатите през 2017 г. доброволчески инициативи за запазване на горското богатство. По време на залесителните кампании през миналата година с доброволното участие на ученици, служители на общински звена и граждани, бяха залесени 7 дка общинска гора в местността Мало Брязово – с. Дивчовото, общ. Тетевен. Днес, те бяха почистени и попълнени с нови 200 фиданки.

В Тетевен се проведе церемония с изложба на фото пана и връчване на награди в различни категории под мотото ,,10 причини да остана в моя град“. Една кампания на вестник ,,Стандарт“, която има за цел да фокусира общественото внимание върху добрите хора, които постигат своите малки и големи победи.

Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, разказа за конкретните 10 причини да останем в нашия град, които бяха изобразени върху големи фото пана. Сред тях бяха осъществените инициативи, приобщаващи младите хора, откритите работни места, подобрената инфраструктура, настоящи и бъдещи проекти, културните обекти, детските площадки и зелени площи. Д-р Бояджиева представи и по-важните културни и спортни събития, които се провеждат на територията на общината, като Празникът на тетевенската саламура - осъществен за първи път през нейния мандат, е превърнат в традиция за тетевенци. Сред десетте причини попаднаха и санираните девет блокове по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, както и НПГГСД ,,Сава Младенов“ – Тетевен, която също доби един нов по-модерен облик. Националната гимназия бе ремонтирана по проект с европейски средства през 2018 г.

Именно инж. Златина Каталиева – директор на училището, бе наградена от Калин Василев – народен представител от ПП ГЕРБ, в категория ,,Образование“ за развитието на учениците, професионалистите, работещи с цялото си сърце и множеството награди и инициативи, организирани от учителите. Един такъв млад учител е Мария Николова, която е избрала да се върне в Тетевен и да създаде своето семейство тук. На церемонията тя представи своите 10 причини да остане в малкия град, криещ големи възможности.

Ваня Събчева – Областен управител на Ловеч, награди един доказал се бизнесмен, създал работни места и успешен бизнес – Емил Максимов. Той бе отличен в категория ,,Икономика“ – един работодател, предоставил благоприятни условия за развитие на своя екип.

В категория ,,Технологии“ Кметът на Тетевен връчи наградата на бизнес център ,,Балкан“, скрит в курорта Рибарица, но предлагащ големи възможности за екипи от компании, работещи в сферата на софтуерните, информационните технологии и не само.

Наградата в категория ,,Туризъм“ бе връчена от Валентина Вълчева – представител на ОББ, партньори на кампанията на в-к ,,Стандарт“. Тя отиде при ,,Екстрийм Гейм“ ООД с основна дейност Тийм билдинг на фирми и индивидуални клиенти.

Мъжка вокална група ,,Вежен“, която през 2018 г. отпразнува своя 50 годишен юбилей, бе наградена в категория ,,Култура“ от Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен. Заслужено спечелиха аплодисментите и на гостите за своите музикални изпълнения заедно с Виктория Стефанова – също един млад човек, пълен с идеи и инициативи за по-малките деца.

Иван Миховски – народен представител от ПП ГЕРБ, награди Футболен клуб ,,Бенковски“ в категория ,,Спорт“. Клубът развива детско – юношеска школа с цел стимулиране участието на деца и младежи в спортни мероприятия.

Главен инспектор инженер Николай Христов – началник на местната пожарна, бе награден за героизма и професионализма на екипа си в категория ,,Сигурност“ от гл. инспектор Петър Петров.

На церемонията ,,10 причини да остана в моя град“ присъстваха деца и младежи, бизнесмени, директори на училища и гости на града.

,,Не съжалявам за това, че избрах да живея в Тетевен и вярвам, че бъдещето на града ни е в ръцете на нас, младите хора – развитието му зависи от нашите възгледи, идеи и действия за тяхното реализиране.“

                                                                                                                                                                           Мария Николова – учител в НПГГСД ,,Сава Младенов“ – гр. Тетевен

На 23 април 2019 г. официално стартира поетапното строителство на 134 км от автомагистрала „Хемус“ в участъка между Боаза и връзката с път I-5 Русе - Велико Търново (отсечка Боаза – пътен възел „Дерманци“). Проектът се изпълнява изцяло със средства от републиканския бюджет от държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД. Трасето, за което правителството осигури 1,12 млрд. лв. без ДДС, е разделено на 6 участъка.

На събитието присъстваха Министър-председателят на Република България – Бойко Борисов, Министърът на финансите – Владимир Горанов, Министърът на регионалното развитие и благоустройството - Петя Аврамова, Зам. Министърът на регионалното развитие и благоустройството - Николай Нанков, Председателят на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ - Георги Терзийски, народните представители от ПП ГЕРБ в 44-тото НС - Иван Миховски и Калин Василев, Областният управител на Област Ловеч – Ваня Събчева, Кметът на Община Ловеч – Корнелия Маринова, Кметът на Община Тетевен – Д-р Мадлена Бояджиева, Кметът на Община Луковит – Иван Грънчаров, Кметът на Община Ябланица – инж. Иван Цаков, Кметът на Община Угърчин – Станимир Петков и граждани на общините, в които текат пътно-строителните дейности. Ловчанският митрополит Гавриил също уважи старта на строителството, като направи водосвет на трасето и машините, като пожела на всички здраве и смирение в дните преди Великден.

Министър-председателят сподели пред присъстващите и медиите, че до края на 2022 г. има реална възможност АМ „Хемус“ да стига до гр. Плевен и подчерта, че правителството активно работи за изграждането на цялата автомагистрала, финансовият министър е обезпечил плащанията, регионалният министър отговаря за отделните лотове. Той подчерта важността на изграждащата се пътна инфраструктура на Северна България, както и че се очаква брутният вътрешен продукт на страната да се вдигне с поне 10-20 %.

 

От 19 до 21 април 2019 г. в гр. Тетевен бе проведен 6-ти Национален пролетен туристически събор „Тетевен 2019“ съвместно от Българска федерация по туризъм, Община Тетевен и Клуб по пешеходен туризъм „Царичина“ – гр. Тетевен. Той бе официално открит от Свилен Русинов – Зам.-кмет на Община Тетевен и Делка Кавъркова – Секретар на БФТ, които приветстваха всички участници преди началото на състезателните игри.

В рамките на събора се проведоха спортно-туристически състезания и туристически походи, целящи подкрепа на масовия туризъм в страната, обмяна на опит на между училищата и клубовете по пешеходен туризъм и най-вече развитие на интерес към туризма и изграждане на туристически навици у подрастващите като уважение към природата, взаимопощ и колективен дух.

Участниците в спортно-туристическите състезания бяха наградени с купи и медали, като комплексен победител при децата от 1-4 кл. стана първият отбор на Спортно-туристическо дружество „Романова крепост“ - гр. Роман, второ място зае вторият отбор от гр. Роман, а третото място заслужиха представителите от Център за подкрепа за личностно развитие – гр. Тетевен. При младежите от 5 до 8 кл. първенци станаха представителите на ОУ „Отец Паисий“ – гр. Кнежа, сребърната купа взеха от СТД „Романова крепост“, а с бронзовите отличия отново бяха наградени от ЦПЛР – гр. Тетевен.

Шестото издание на събитието събра 96 участници, сред които 70 ученици от 1 до 8 кл. от началните и средни училища, туристически дружества и специализирани учреждения в градовете Роман, Кнежа и Тетевен и 26 учители, занимаващи се с туристическа дейност и представители на клубове по пешеходен туризъм.

Пълна галерия от събора, заснета от Община Тетевен може да видите ТУК.

Тетевен

bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню