Новини от региона
Новини от региона

Новини от региона

Кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева направи проверка на ремонтните дейности по временното възстановяване на пътната настилка на ул. „Иван Вазов“ / след основния ремонт на водопровода на тази улица, извършен в края на 2017г./, включващи почистване на улицата от излишното количество инертен материал, насипване и валиране на изкопа с фрезована асфалтова смес. Запълването върви по план, като се очаква до края на седмицата да приключи.

Тези временни мерки са предприети до започване на ремонтните дейности по проект „Рехабилитация на общинска улична мрежа в сервитутното очертание на гр. Тетевен: ул. „Иван Вазов”, гр. Тетевен, ул. „Вит” – кв. Полатен, гр. Тетевен, ул. „Здравец” – гр. Тетевен, ул. „Даковото” – с. Рибарица, Община Тетевен и ул. „Васил Левски” – с. Галата, Община Тетевен“

На улица „Иван Вазов“, гр. Тетевен, като част от одобрения проект, предстои да бъде извършена цялостна реконструкция. Конкретните дейности, които ще бъдат извършени са:

 Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа:

  • Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка;
  • Разкъртване на стари бетонови бордюри и полагане на нови;
  • Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт;
  • Доставка и полагане на плътен асфалтобетон;
  • Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка;
  •  Маркировка с бял цвят с висока нощна видимост при влажна настилка;
  •  Рекордиране на ревизионни шахти и дъждоприемни оттоци

 Изграждане на нови и рехабилитация на съществуващи тротоари:

  • Разваляне на тротоар от бетонови плочи;
  • Доставка и полагане на тротоар с бетонови плочи, включително подготовка земно легло;
  • Доставка и монтаж на нови тръбни стойки и нови стандартни пътни знаци

Съгласно сключения договор, финансовите средства, отпуснати от Държавен фонд „Земеделие“ за рехабилитация на улица „Иван Вазов“, от О.Т. 277 до О.Т.434, гр. Тетевен са 492 851.55 лв. без вкл. ДДС.

Строително ремонтните дейности ще започнат веднага след като бъдат проведени процедури по реда на Закона за обществените поръчки.

В периода 23 - 27.04.2018г. Община Тетевен, в партньорство с Центъра за обществена подкрепа, Дневния център за лица с увреждания, Центъра за настаняване от семеен тип за хора с умствена изостаналост и училищата в град Тетевен организира поредица от инициативи, посветени на децата в риск и децата с увреждания.      Седмицата е под надслов  "Аз съм/не съм като всички" и е част от дейностите, заложени в Общинския план за младежта на община Тетевен за 2018г.

Всички инициативи са посветени на децата от социалните центрове в общината, които бидейки различни, са част от пъстротата на нашето общество, със своите таланти, дарби, потребности като всички други на тяхната възраст.

В първата проява от поредицата организирани събития в ЦОП – Тетевен, домакините заедно с децата от Центъра за настаняване от семеен тип за хора с умствена изостаналост – с.Гложене и деца от училищата в града рисуваха паната на вътрешната ограда в двора на заведението, създавайки една по-уютна и цветна атмосфера. Получилият се празник на творчеството премина с много настроение, емоции и усмивки.

Днес /24 април/, от 14.00ч., се състоя празник на забавните игри и спорта, с организатор - децата от Дневния център за лица с увреждания – Тетевен. Участие взеха представители от спортните клубове и ученици от града.

Последното събитие в програмата е на 27 април, от 10.00ч., когато ще се проведе кулинарна фиеста, със съдействието на учениците от СУ „Георги Бенковски“ – направление туризъм, а домакини ще бъдат - децата от Центъра за настаняване от семеен тип за хора с умствена изостаналост – с.Гложене.

 

На 20 април СУ „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен отбеляза своя патронен празник. От училището бяха подготвили богата празнична програма под надслов „УМЕНИЯ ЗА УСПЕХ В XXI ВЕК”, която започна още на 16 април /понеделник/ и продължи през цялата седмица.

Тържественият ден започна в двора на училището, където се състоя официалната част от програмата за деня. Специални гости на празника бяха: зам.-кметовете Свилен Русинов и Борис Врабевски, главен експерт „Образование“ Дияна Лалева, секретарят на МКБППМН Петя Вълова, бивши учители и възпитаници, родители и др.

Приветствие към присъстващите отправи директорът на СУ „Георги Бенковски“ – Маринела Маркова, след което връчи грамоти и плакети на изявени учители и ученици. Бе прочетен и поздравителен адрес от кмета на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева.

„Специално поднасям своите поздрави по случай патронния празник на СУ „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен. Вашето училище носи името на една от най-светлите и героични фигури в българската история – Георги Бенковски. Име, което задължава, име, което те кара да настръхваш и да се чувстваш горд, че си Българин“, бе част от съдържанието на поздравителния адрес. В него можеше да се прочете още: „Убедена съм, че училище „Георги Бенковски“ ще продължава да се развива и подобрява, затвърждавайки разбирането, че достойно следва своята възрожденска мисия като един от центровете на образованието и науката в гр. Тетевен. Бъдете здрави, щастливи и много усмихнати! Никога не се предавайте и се борете за това, което искате и желаете най-силно!“

Поздравителен адрес бе изпратен и от председателя на ОбС – Тетевен Мария Стойчева.

Празникът продължи с изпълнения на мажоретния състав и училищния хор, след което бяха поднесени цветя пред паметника на Георги Бенковски. Малко по-късно се проведе литературната композиция „Величието и драмата на българския Април”, а след нея последва състезание по майсторско колоездене на спортните площадки в училищния двор.

1 publichnost

 

На 20.04.2018 в салона на Община Тетевен се проведе заключителна пресконференция по проект: "Център за предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда – Община Тетевен“. Дейностите по проекта започнаха на 1 февруари 2016 г. и приключват на 1 май 2018г., като неговата стойност е 499 918,30 лв. Той се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейски социален фонд.

Дейностите, целите и резултатите по проекта бяха представени от екипа работещ върху него – Бранимира Павлова – ръководител на проекта, Иван Иванов - счетоводител, Лора Маринова – технически сътрудник и Наталия Недкова – социален работник. На пресконференцията присъстваха още: зам.-кметът Свилен Русинов, кметовете на селата Голям извор и Градежница, служители от общинска администрация, граждани и др.  

Проведе се въвеждащо обучение на персонала, нает за предоставяне на услугите „Личен асистент“ – 22 лица  и „Домашен помощник“ – 5 лица, както и надграждащо обучение на персонала, нает за предоставяне на услугата „Личен асистент“ - 45 лица. Беше предоставена възможност за психологическа подкрепа, консултиране и супервизия на наетите лица, предоставящи двете услуги, като бе оказана мотивационна, психологическа и медицинска подкрепа на потребителите на услугите „Личен асистент“ и „Домашен помощник“. Сключени са трудови договори с 81 лични асистента и 5 домашни помощника. 138 са сключените тристранни договора за ползване на услугата „Личен асистент“ и 23 сключени тристранни договора за ползване на услугата „Домашен помощник“.

Бяха постигнати следните резултати: Създаване на Център за интегрирани услуги за хора с невъзможност за самообслужване и за деца/лица с увреждания на населяващи територията на Община Тетевен; Комплексни дейности за осигуряване на дългосрочна грижа, включително социални и здравни услуги в домашна среда, чрез компенсираща заетост на безработни лица в трудоспособна възраст; Иновативни подходи на предоставяне на социални услуги за превенция и преодоляване на социалното изключване, оказана подкрепа за създаване на условия и откриване на възможности за участие на лицата, които са в пълна или частична невъзможност да се самообслужват  в обществения живот; Оптимизиране на системата за предоставяне на социални услуги; Осигурена заетост в сектора на социалната икономика, създаваща възможност за преодоляване на изолацията на пазара на труда за безработни лица, чрез повишаване на професионалните умения и мотивацията.

На 4,5,6 май 2018г. в град Тетевен ще се състои Гергьовденски футболен турнир 2018. Събитието е по инициатива на кмета на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, а в състезанието могат да се включват отбори от цялата община. Първенството ще бъде открито на 4 май, от 18.00ч., на спортния комплекс в м. „Горни край“.

В турнира могат да участват играчи без ограничениe на възрастта, като отборите трябва да не надвишават 12 състезатели. На терена излизат 5 полеви играчи и вратар - за всеки от двата отбора. Всяка среща се състои от две части, с времетраене от 20 мин. Класиралите се на първите три места ще получат грамоти, купи и футболни топки.

Крайният срок за записване в турнира е 2 май - на спортния комплекс или в сградата на общинска администрация – стая 107. Необходимо е отборите да предоставят списък на играчите и да попълнят декларация за доброволно участие в мероприятието.

Правилник за провеждането на турнира – вижте тук.

На 17 април кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева и зам.-кметовете Борис Врабевски и Тони Стоев наградиха участниците в уникалната изложба от пана и макети под надслов „Пролетни празници“. Тя се организира по идея на Комисията за детето, при Община Тетевен и е организирана по случай едни от най-почитаните у нас празници - Лазаровден и Цветница.

Д-р Бояджиева благодари на всички участници за положените усилия, упоритост и всеотдайност при направата на прекрасните пана и макети. Тя допълни, че без тези уникални произведения събитията по отбелязването на празниците Лазаровден и Цветница нямаше да бъдат същите.

Творбите на децата бяха изложени на пл. „Сава Младенов“ по време на Европейски дни на художествените занаяти /31 март 2018г./, а по-късно изложбата бе преместена в сградата на Общинска администрация, където остана до днешното награждаване. Експозицията включваше разнообразие от креативност, изкуство и красота, а участниците бяха вложили най-доброто от себе си.

Грамоти и волейболни топки получиха възпитаниците на: НУ „Хаджи Генчо“ – гр. Тетевен, СУ „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен, НПГГСД  „Сава Младенов”  – гр. Тетевен, ПГ по СЕУ – гр. Тетевен, ОУ „Георги Бенковски“ – с. Рибарица, ОУ „Васил Априлов“ – с. Градежница, ОУ „Васил Левски“ – с. Български извор, ОУ „Васил Левски“ – с. Голям  извор, НУ „Любен Каравелов“ – с. Бабинци, ОУ „ Христо Ботев“ – с. Глогово, ОУ „Георги Бенковски“ – с. Галата, както и децата от: ДГ „Незабравка” – гр. Тетевен и изнесената група в село Бабинци, ДГ „Детелина” – гр. Тетевен и изнесените групи в „Свещаров“  и квартал Полатен, ДГ „Васил Левски” – гр. Тетевен, ДГ  „Изгрев” – село Глогово, ДГ „Слънце” – село Градежница и изнесената група в село Черни Вит, ДГ „Здравец” – село Галата и изнесената група в село Български извор, ЦОП – гр. Тетевен, ЦПЛР – гр. Тетевен и ДЦЛУ – гр. Тетевен.

1 publichnost

 

Уважаеми дами и господа,

На 20.04.2018, от 11:00 ч., в салона на Община Тетевен ще се проведе заключителна пресконференция по проект: "Център за предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда – Община Тетевен“ . Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ съфинансирана от Европейски социален фонд.

Заповядайте!

 

На 13.04.2018 г. на територията на община Тетевен се проведе традиционната кампания за пролетно почистване на населените места. Събитието се проведе по инициатива на кмета д-р Мадлена Бояджиева, а в нея се включиха кметства, училища, фирми, служители от администрацията, доброволци и др.

В гр. Тетевен бяха почистени районите около туристическия и ловния дом, гробищния парк, пътя от общежитието на НПГГСД "Сава Младенов" до кв. Пеновото, пътя от кв. Козница до водопад „Скока“. Учениците от СУ „Георги Бенковски“, ПГ по СЕУ и НУ „Хаджи Генчо“ почистиха своите дворни пространства, като възпитаниците на НУ „Хаджи Генчо“ почистиха и около паметника на Васил Левски. 

В кампанията се включиха още ОУ "Васил Априлов", с. Градежница, ОУ,,Васил  Левски“, с. Голям извор, общинското дружество „Четпром“ ЕООД, кметствата - Рибарица, Гложене, Голям извор, Малка Желязна, Български извор, Дивчовото и Черни Вит. Участие в мероприятията взеха над 200 души.

Бяха почистени речни корита, крайпътни пространства, места за почивка и отдих, детски площадки, паметници, градинки и др., като събраните отпадъци бяха извозени от фирма „Чистота Тетевен“ ООД.

На 13 април официално бе открит обновеният манастир "Свети Пророк Илия", дейностите по който се реализираха по проект № 11/07/6/0/00024 „Ремонт, реставрация, вертикална планировка и подобряване на околното пространство на манастир „Свети пророк Илия“, гр. Тетевен“. Главната цел бе повишаване качеството на живот и запазване на културната идентичност и традиции в селските райони. Общата стойност на проекта е 643 974,33 лв., от които 547 378,18 лв. европейско и 96 596,15 лв. национално съфинансиране.

Денят започна рано сутринта, когато Ловчанския митрополит Гавриил отслужи литургия и освети храма, дворното пространство и магерницата, а на събитието присъстваха кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, зам.-кметовете Свилен Русинов и Борис Врабевски, председателят на ОбС – Тетевен Мария Стойчева, множество вярващи, жители и гости на града. Децата от началните класове и детските градини също бяха дошли, за да видят обновения храм и да запалят свещ за здраве.

Д-р Бояджиева каза, че: „Това е проект с изключително значение за Тетевен, защото касае реставрацията на един от символите на града, който освен като символ на християнството и вярата, има значение и като исторически паметник“. Тя допълни, че сега манастирът изглежда още по-внушителен и привлекателен, което е предпоставка за привличането на по-голям туристически поток.

„Манастирът е със статут на недвижима културна ценност от национално значение, а неговата уникалност е видима. Проектът обхвана ремонт, реставрация и подобряване на околното му пространство, като основната задача беше да се осъществят мерки, необходими за обновяване на сградата на църквата, монашеското крило с магерницата, оградата на имота и подобряване на околното пространство“, добави още д-р Бояджиева. Тя завърши с думите, че водещ мотив в реализацията на проекта е бил принципът за възстановяване и запазване на храма.

Проектът включваше още направата на алеи, водещи към двете сгради, с изградена настилка от каменни плочи, както и навес в началото на дворното пространство. Беше извършена реконструкция и изграждане на подпорни стени, реставрация на каменна ограда и направа на ограда по границите с метални пана, дворна врата и др. Изпълнението и поддържането на строежа е в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания.

Д-р Бояджиева благодари на Ловчанския митрополит Гавриил, на отец Павел, на фирмата изпълнител, както и на всички, допринесли за реализирането на проекта.

 

 

Уважаеми дами и господа,

На 13 април ще бъде открит обновеният манастир "Свети Илия". 
Събитията ще започнат в 08.00ч., когато ще бъде отслужена литургия от Ловчанския митрополит Гавриил, след което ще се премине към официалната част.

Заповядайте!

 

 

Тетевен

cialiscialis couponcialis genericcialis dosagegeneric cialiscialis costcialis vs viagracialis pricescialis side effectscialis couponscialis 30 day sampleviagra vs cialiscialis onlinecialis pillscialis samplesbuy cialiscialis 20 mgcialis patent expirationcialis coupons printablecialis for daily usecialis samples overnightcheap cialiscost of cialis200 cialis couponcialis dailycialis 20mggeneric cialis at walmartcealiscialis canadacialis trialhow does cialis workwhen will cialis go genericcialis on lineside effects of cialiscialis 30 day trial couponcialis 5mgcialis for mencialasbuy cialis onlinecialis for salecialis patent expiration date extendedhow to take cialiscialis pricecialis from canadahow much does cialis costfree cialisviagra vs cialis vs levitracialis reviewscialis coupons from manufacturerwhat is cialiscialis pills for salecialis patent expiration 2017canadian cialiscialis tadalafilcialis or viagrageneric for cialiscialis professionalcialis free trialcialis medicationciliascialis for bphcialis coupons 2017cyaliscialis dosage strengthscialis discountgeneric cialis tadalafildiscount cialiscialis dosage recommendationscialis 5 mgonline cialiscialis canadian pharmacycialis copay cardlowest cialis pricescialis for womencialis generic availabilitycialis vouchercialis savings cardcialis 10 mgcialis websitecialis generic tadalafilliquid cialisdaily cialisviagra cialiscialis otcerectile dysfunction cialiscialis 5mg dailycanada cialiscialis coupon 20 mgcialis pricingcialis coupon printviamedic cialiscialis cheapcialis pharmacy pricescialis 20mg directionsprice cialiscialis samplewholesale cialiscialis alternativecialis effectscialis testimonialslevitralevitra couponlevitra 20 mglevitra 20mgbuy levitralevitra priceslevitra genericlevitra onlinelevitra vs viagrageneric levitralevitra couponslevitra rezeptfrei deutschlandlevitra 10 mg prezzocheap levitra9 levitra at walmartlevitra erfahrungenlevitra dosageviagra vs cialis vs levitrageneric levitra vardenafil 20mgwhat works better than viagrabuy levitra onlinelevitra without a doctor prescriptionbuy generic levitralevitra 20mg cost per pillvardenafil 20mglevitra prezzo in farmacialevitra 20 mg precio farmaciavardenafil vs viagralevitra 20 mg cost walmartlevitra vs viagra for hardnesslevitra bayer 20mg meilleur prixlevitra 20 mg von bayerviagrageneric viagraviagra genericviagra couponsviagra without a doctor prescriptionviagra onlineequipe argentine viagraviagra pricesbuy viagracialis vs viagracheap viagraviagra pillsviagra samplesviagra side effectswhat is viagraviagra couponviagra naturalviagra dosageviagra for sale uknatural viagrabuy viagra onlinegeneric viagra 100mgfemale viagrahow does viagra workhow to use viagraviagra activateherbal viagraviagra tabletssophia viagraviagra sans ordonnanceviagra kaufenviagra tabletviagra vs cialisonline viagracanadian viagraviagra for womenviagra ohne rezept aus deutschlandpfizer viagraviagra 100mgviagra costfree viagraviagra alternativesviagra canadaviagra on lineviagra single packsviagra for menviagra pillviagra 100mg tablets retail priceorder viagraviagra tescoside effects of viagraviagra pillen kruidvatviagra for salediscount viagrawhat does viagra doviagra costsviagra uklevitra vs viagrawhere to buy viagraviagra substitutehow long does viagra lastviagra alternativeviagra receptfrittviagra priceviagra 100viagra en ligne livraison 24hviagra on line no precviagra 100 mgutilisation viagrabest price viagracost of viagraviagra sexviagra wikipediasex viagra for womenviagra nebenwirkungenrevatio vs viagraviagra without a doctor prescription usaviagra genericoviagra 50mgviagra from canadaover the counter viagraviagra effectsviagra medicinepfizer viagra coupons from pfizerbuy generic viagraviagra wikiviagra bestellenviagra ohne rezept auf rechnungcanada viagrawomen viagrabuying viagraviagra soft

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню