Новини от региона
Новини от региона

Новини от региона

Кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева внесе предложение в ОбС – Тетевен за освобождаване от заплащане на наеми и такси на общински имоти, представляващи търговски обекти, в които поради Заповед №РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, са преустановени посещенията в периода от 28.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

Считаме за целесъобразно Община Тетевен като наемодател на недвижими имоти – общинска собственост, по действащи договори за наем, оперативно и навременно да взема решения за освобождаване от задължение за заплащане на наем от наемателите при положение, че са налице забрани, които водят до преустановяване на търговска дейност в отдадените под наем общински имоти за периода от 28.11.2020 г. до 21.12.2020 г., както и при удължаване на този срок в съответствие с бъдещи актове, подчерта д-р Бояджиева.

Тя добави, че това ще се отрази върху приходите на общинския бюджет, но целта е да се подпомогнат местните работодатели и бизнес. Д-р Бояджиева припомни, че през м. април също бе внесено и прието подобно предложение за опрощаване на наемите и таксите.

Съгласно Заповед №РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването до 21.12.2020 г. се преустановяват посещенията във всички заведения за хранене и развлечения, увеселителни и игрални зали, търговски центрове тип МОЛ, с изключение на магазините за хранителни стоки, лечебните заведения, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, застрахователите, доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори и други доставчици на съобщителни услуги в тях.

През изминалия месец, по част от ул. „Христо Ботев“ в гр. Тетевен, бяха монтирани 7 нови улични стълба и 8 броя енергоефективни осветителни тела, с LED светлина. Стълбовете са с височина от 8 м. и са разположени в участъка от сградата на полицията до пешеходната пътека на моста, водещ към Кооперативния пазар. Поставянето им е във връзка с изпълнението на Инвестиционната програма на Община Тетевен за 2020г.

Новото осветление ще допринесе за една по-приятна визия на града. Другото и по-важно предназначение е осигуряване на по-добрата видимост на шофьорите при преминаване през двете ключови кръстовища в късните часове на нощта, осигурявайки безопасността и здравето на пешеходците.

През 2019 г. отново на ул. „Хр. Ботев“, в същия участък, беше извършен ремонт и на тротоарната настилка.

Ученици от 8 клас от НПГГСД ,,Сава Младенов“ специалност ,,Горско стопанство и дърводобив“, професия ,,Техник – лесовъд“ проведоха своето първо „пробно стажуване“ в Община Тетевен. „Пробното стажуване“ е една от дейностите на проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ по ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ „Подкрепа за дуалната система на обучение“. Инж. Цветомир Симеонов - ръководител дейност „Управление и стопанисване на общински гори“ (УСОГ) при Община Тетевен и неговите колеги, имаха възможността да споделят своя опит и да разкажат по-подробно на учениците за дейностите, с които е свързана тяхната работа. Учениците разказаха какво ги е накарало да продължат своето образование в сферата на горското стопанство и защо са избрали именно НПГГСД ,,Сава Младенов“ и Тетевен.

Вече две години Община Тетевен е в партньорство с професионалната гимназия за реализирането на обучение чрез работа /дуална система на обучение/. През лятото взе активно участие в информационно събитие по проект „Подкрепа на дуалната система на обучение“, по време на което бяха представени добри практики за популяризиране на дуалната система на обучение и насърчаване на сътрудничеството между училищата и бизнеса.

Три поредни години НПГГСД „Сава Младенов“ и Община Тетевен осъществяват партньорство при провеждането на двуседмична производствената практика на ученици от 11 клас, от специалности „Горско стопанство и дърводобив“ и „Горско и ловно стопанство“.

Приключи техническата рекултивация на старото депо за битови отпадъци в село Гложене. Извършените дейности са част от проект за закриване и рекултивация на старото депо за битови отпадъци на Община Тетевен в село Гложене. Проектът е на стойност 1 149 520.39 лв. с ДДС и включва техническа и биологична рекултивация.

Техническата рекултивация на сметището обхвана изкопи на отпадъци, почистване на площи от замърсени почви, оформяне тялото на отпадъците и рекултивация на сметището. Положени са бентонитова хидроизолация, дренажен геокомпозит и горен покриващ слой от почви и хумус. Оформени са охранителни канавки за отвеждането на повърхностните води и е изградена земнонасипна дига в източната част на депото, от към съществуващо сухо дере с цел предпазване на рекултивираното сметище от навлизане на дъждовни води. Изградена е мониторингова система за наблюдение на качеството на подземните води.

След техническата рекултивация предстои биологична, която ще продължи три години и включва засяване на тревните семена и грижи за поддържане на растителността. Теренът на старото депо ще се рекултивира за начин на трайно ползване пасище – мера.

Приключи възстановяването на разрушения от пороите през 2018 г. мост в село Глогово. Реконструирани са устоите на мостовото съоръжение, изградена е нова връхна конструкция и са поставени парапети за обезопасяване при преминаване.

,,Изключително важно е да няма откъснати хора в никоя точка на територията на община Тетевен, тъй като в създалата се ситуация с разрастващата се епидемия от COVID-19, до всички жители трябва да бъде осигурен достъп. Изказвам благодарности към всички институции, които оказаха съдействие по един или друг начин, този достъп да бъде възможен“ – коментира кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева.

През юли месец 2018 г. на територията на община Тетевен бе обявено бедствено положение. От падналите обилни валежи бе разрушен мостът в с. Глогово, като бе прекъснат достъпът до няколко махали в селото. До няколко дни след това екип на българската армия постави понтонен мост и достъпът бе временно възстановен.

След демонтирането на понтонния мост през 2020 г., започна възстановяването на моста в Глогово. През месец август д-р Бояджиева инспектира текущата работа, а служители на общинска администрация през цялото време извършваха контрол на строителните дейности. Към момента той вече е напълно готов и е осигурен автомобилният достъп до махалите в селото.

 

Кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева направи оглед на новоасфалтирани улици в селата Черни Вит и Гложене. Дейностите са част от Инвестиционната програма на общината за 2020 г.

В с. Черни Вит д-р Бояджиева инспектира ул. „Христо Ботев“, като бе придружена от кмета на селото - Цветослава Христова. Г-жа Христова каза, че в момента е асфалтирана още една немалка част от улицата, като през предходните години са ремонтирани други участъци от нея.

Останалите два асфалтирани обекта се намираха в с. Гложене, където д-р Бояджиева бе посрещната от кмета - Красимир Николов. Те заедно огледаха реновираните улици „Дако Йонков“ и „Найден Стоянов Найденов“. Кметът на Тетевен посети и улица „Иглика“ в м. Асен, където бе направено оформяне на страните на дерето. Г-н Николов показа и обновената чешма „Лежана“ в края на същата улица, която е почистена, циментирана, а след няколко години прекъсване отново работи.

Д-р Бояджиева изрази своето задоволство от направените подобрения и добави, че и в с. Рибарица е започнало асфалтирането на улица „Филип Тотьо“.

 

На 1 ноември, малко преди събитията по отбелязването на празника на Тетевен и Деня на народните будители, кметът на града – д-р Мадлена Бояджиева проведе работна среща със зам.-министъра на образованието и науката – Таня Михайлова и началника на Регионалното управление на образованието – Ловеч - Еленко Начев. На дискусията присъстваха и председателят на ОбС - Тетевен - Мария Стойчева, зам.-кметовете – Борис Врабевски, Тони Стоев и Красимир Красимиров.

По време на срещата бяха обсъдени важни и значими теми, сред които влиянието на COVID – 19 в страната, в частност върху учебната ни система, успехите и предизвикателствата в образованието на територията на общината, перспективите за развитие на професионалното образование на местно ниво и др.

След това, на Тържествената сесия на ОбС – Тетевен, г-жа Михайлова връчи на д-р Бояджиева плакет от името на Министерство на образованието и науката, като не пропусна да я поздрави за получената награда от конкурса ,,Кмет на годината 2020“ в категория ,,Спорт и младежки политики“. Г-жа Михайлова подчерта, че бъдещето е в нашите деца и само тези общини, които имат ясна визия затова как да възпитават младото поколение, ще успеят.

По време на церемонията д-р Бояджиева връчи на Еленко Начев Грамота за принос в развитието на образованието в град Тетевен, защото той неведнъж е съдействал за различни инициативи и извършени подобрения в образователните институции.

„Г-н Еленко Начев винаги е съпричастен към проблемите на образованието в община Тетевен, проявявайки загриженост при тяхното решаване. С негово съдействие през последните години се осъществиха множество подобрения в инфраструктурата на редица учебни заведения. С  безрезервната си всеотдайност той допринесе за реализирането на различни проекти в образователната сфера на нашата община“, каза кметът на Тетевен преди да връчи отличието.

Днес в Тетевен бяха отбелязани 143 г. от освобождението на града и Деня на народните будители. Специални гости на събитията бяха г-жа Таня Михайлова - зам.-министър на образованието и науката, Еленко Начев - началник на Регионалното управление на образованието - Ловеч, почетните граждани на град Тетевен – Мария Милева и Свилен Русинов.

Началото на празничния ден бе поставено в двора на църквата „Св. Всех Святих", където отец Павел отслужи панихида пред паметника на загиналите за Освобождението на Тетевен руски воини. В знак на признателност бяха поднесени цветя от името на Община Тетевен, Общински съвет – Тетевен, Таня Михайлова - зам.-министър на образованието и науката, СУ „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен, НПГГСД „Сава Младенов“ – гр. Тетевен, НУ „Хаджи Генчо“ – гр. Тетевен, НЧ „Съгласие 1869“ – гр. Тетевен, Исторически музей Тетевен, Общинска организация на Съюза на ветераните от войните в България - Тетевен, Общинска организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва – Тетевен, представители на общинските структури на ПП ГЕРБ, БСП, ВМРО, ДПС, граждани.

След това на пл. „Сава Младенов“ кметът на Тетевен д-р Мадлена Бояджиева издигна знамето на града, а по-късно събитията се пренесоха в салона на НЧ „Съгласие 1869 г.“. Там се състоя Тържествената сесия на ОбС – Тетевен, която бе открита от Мария Стойчева – председател на Общинския съвет. Тя произнесе тържествено слово, след което това направи и д-р Мадлена Бояджиева. Своето обръщение направи и зам.-министърът на образованието и науката – Таня Михайлова, която връчи на кмета на Тетевен плакет от името на Министерство на образованието и науката.

С решение на Общински съвет - Тетевен - За принос в развитието на Община Тетевен чрез дарителската си дейност и заслуги от обществена значимост, Васил Александров бе удостоен с титлата „Почетен гражданин на град Тетевен“. Отличието бе връчено от д-р Бояджиева и г-жа Стойчева.

На Тържествената сесия със Заповед на Кмета на Община Тетевен, бяха връчени Грамоти за дарител на Община Тетевен и плакети на проф. Иван Гаврилов, господин Искър Искров, ,,Златна Панега Цимент“ АД и ,,Биоминерал“ ООД – гр. Ябланица, които през динамичната 2020 г. оставиха отпечатък в името добруването на гражданите на общината. Грамота за принос в развитието на град Тетевен и плакет получиха инж. Емил Максимов и госпожа Лиляна Рунева, които като общественици дълги години доказват обичта си към Тетевен. Грамота за принос в развитието на образованието в град Тетевен и плакет, д-р Бояджиева връчи на господин Еленко Начев – началник на РУО – Ловеч, който неведнъж е съдействал за различни инициативи и извършени подобрения в образователните институции.

От името на ОбС-Тетевен г-жа Стойчева връчи плакети на

  • Петко Петков - За принос в съхраняване и популяризиране на историческата памет на град Тетевен;
  • Ирена Филипова – За цялостен принос в учебно-образователната работа;
  • Димитър Пандурски - За принос и съпричастност към съхранение и развитие на духовността в град Тетевен.

От името на общинска фондация ,,Тома Васильов“, г-жа Стойчева награди учители и деца, предложени от ръководствата на училищата, които със своя талант и воля доказват, че в Тетевен живеят достойни българи:

•          Анаид Асенов - За активно участие и съпричастност към културния и обществен живот на град Тетевен;

•          Бони Руснакова - За постигнати отлични резултати в образованието и активно участие в обществения живот на град Тетевен;

•          Ванеса Боевска, Ванеса Тодорова, Зорница Иванова, Йоанна Стоянова, Йохан Георгиев, Румен Георгиев, с ментор: Йоана Кънчева - За постигнати отлични резултати в образованието и активно участие в обществения живот на град Тетевен;

•          Никола Филипов - За постигнати отлични резултати в образованието и активно участие в обществения живот на град Тетевен;

  • ДВГ “Славейче” / НЧ “Хаджи Генчо”/ - с ръководител: Станислава Стоянова - За активно участие в културния живот на град Тетевен.

Д-р Бояджиева и г-жа Стойчева връчиха Благодарствен адрес за пореден дарителски жест на дългогодишната учителка и писателка - Мария Милева. Тя дари на Община Тетевен ръчно ушит гоблен на Тома Васильов.

Поздравителни адреси по повод празника на града бяха получени от Цвета Караянчева – Председател на 44-то Народно събрание на Република България, Десислава Танева – министър на земеделието, храните и горите, Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч, Донка Михайлова – кмет на Община Троян, Таня Христова – кмет на Община Габрово, Валери Ролански – кмет на Община Роман, Иван Иванов – кмет на Община Силистра, бригаден генерал Юлиян Радойски – н-к на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия, полковник Петър Банков – командир на Военновъздушна учебна база – Долна Митрополия, д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдикат на българските учители, Мариела Петрова – изпълнителен директор на РСО „Централна Стара планина“ и др.

 

Скъпи съграждани,

Днес е 1 ноември – ден, в който ние, тетевенци, се радваме на двоен празник - Деня на нашия град, отбелязвайки 143 години от неговото освобождение от османско владичество и Деня на народните будители.

Какви чувства се будят във Вас, когато чуете датата 1 ноември? Не ви ли връхлита чувство на гордост, на чест и на достойнство от това, че сме българи и тетевенци, потомци на велик род, оставил своята диря в днешния ден?

Днес, съчетавайки празника на освобождението на Тетевен, на саможертвата и героизма с празника на книжовността и духовността, не бива да забравяме многобройните светли личности, които са съхранили българщината, бита, обичаите и традициите ни.

В нашата история има селища, в които, въпреки изпитанията на времето, народният плам продължава да гори, селища, които са възкръсвали многократно от пепелищата за нов живот. Тетевен е именно такова средище на родолюбието, на опазения възрожденски дух – изпепеляван, но възкръсвал и устоял на предизвикателствата на времето. А както е казал Иван Вазов – онзи, който не е видял този най-чуден земен рай, остава чужденец на майка България.

Първи ноември  е особено скъп за Тетевен празник, защото на този ден, след петвековно турско робство, идва свободата. По брой участници и жертви в националноосвободителното движение, Тетевенският край заема достойно място, за което може само да бъдем горди.

Пламенни тетевенски родолюбци са участвали в четите на Панайот Хитов, Хаджи Димитър, Филип Тотю, а дванадесет от тях трасират огнената диря на Ботевата чета. От Тетевенския край са и най-верните сподвижници на Левски – Сава Младенов и Васил Йонков Гложенеца. Лично Апостолът изгражда революционния комитет в Тетевен, а комитетът в Голям извор провъзгласява за Първи окръжен революционен окръг в Българско.

За Тетевен двата празника – празникът на освобождението на града и празникът на народните будители се съчетават в един празник. Всеки народ има велики празници, но само българският народ чества Деня на своите будители!

Денят на народните будители сам по себе си е светлина, която ни кара да си спомним, да се поучим, да се борим и да продължаваме, да се преклоним и да подражаваме.

На този ден всички българи отдаваме почит на създателите и пазителите на българската духовност – от раждането на писменото слово, през Средновековието, през петвековното османско владичество, завършило с над стогодишното национално Възраждане и освободителните борби. Почитаме паметта на духовните строители на следосвобожденска България.

Редом до Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Неофит Бозвели, Георги Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Захарий Стоянов, Иван Вазов и още много други българи, днес с гордост поставяме имената на Крачун Иванов, Михаил Кифалов, Хаджи Генчо, Димитър Ковач, Димитър Стойчев, Михал Койчев, Тома Васильов – все видни тетевенци и будители, споделили частица от себе си както със своя град, така и с цялата ни родина.

На този ден трябва да отдадем признателността си и на днешните будители, защото признанието на цялостната им дейност не трябва да идва след векове. Днес всеки уважаващ себе си учител, всеки уважаващ себе си деец на словото е и будител, макар контекстът на днешната епоха да изисква тази будителска дейност да се проявява по коренно различен начин.

Днес, следвайки заветите на будните тетевенци от миналото, продължаваме да градим Тетевен. Той става все по-красив и привлекателен.

Живеем в нелеки времена на трудности и предизвикателства. Човечеството е изправено пред своите трудности, както неведнъж се е случвало назад във времето. Всяка епоха е преминала през перипетиите си и е устоявала на предизвикателствата, учейки се от уроците на живота. Днешните времена ни показват, че имаме да извървим дълъг път, а докато го вървим не бива да забравяме да вярваме в себе си и в другите, за да градим заедно по-добрия утрешен ден за нашите деца. Само ако бъдем единни, ще съумеем да изпълним заветите на тези, които жертваха живота си за Тетевен и за България.

 

Скъпи тетевенци,

Бъдете здрави, бъдете отговорни и целеустремени, бъдете щастливи и носете нашия малък град в сърцата си!

Честит празник!

Кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева бе отличена за ,,Кмет на годината 2020“ в раздел ,,Средна община“, категория ,,Спорт и младежки политики“. Наградата бе връчена от министъра на младежта и спорта Красен Кралев. Конкурсът се организира от Портала на българските общини Kmeta.bg

В раздел "Малка община" в същата категория, наградата получи кметът на Долна Баня Владимир Джамбазов, а в раздел "Голяма община" – кметът на Варна Иван Портних.

,,За да останат младите хора и да се развиват, те трябва да имат условията за това. Акцентът при нас е детско-юношеският спорт. Тази награда е обща за всички граждани на Тетевен. Благодаря на всички, които отново ни гласуваха доверие и оцениха работата ни! Благодаря и на екипа на Общинска администрация, с които неуморно работим за бъдещето на нашата община!“ – сподели д-р Бояджиева по време на церемонията.

През 2016 г. кметът на Тетевен бе удостоен с наградата "Кмет на годината" в категория "Природа за бъдещите поколения“, раздел „Средна община“.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню