Община Тетевен включва 13 населени места. Административен център е град Тетевен. Останалите населени места са селата Бабинци, Български Извор, Васильово, Галата, Глогово, Гложене, Голям Извор, Градежница, Дивчово, Малка Желязна, Рибарица и Черни Вит. Териториално населението на тетевенска община е неравномерно разпределено. Около 89% от него живее в северната половина на общината, където са съсредоточени по-големите села и град Тетевен. Общината е с ниска степен на урбанизация. В град Тетевен живее 48.80% от населението и. Останалите 51.20% живеят в селата и в махалите към тях. В тетевенска община населението е предимно с християнско, източноправославно вероизповедание – около 70%. Останалата част е с мюсюлманско вероизповедание – 30 % и е съсредоточено предимно в селата Български Извор, Галата, Глогово, Градешница и Бабинци.

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню