0884330271
Иво Милчев
Село Глогово е признато за отделно населено място през 1963 г. То е разположено на около 30 км северно от Тетевен в северните склонове на Васильовската планина. Землището на селото е сравнително малко - 18 550 дка - 2,66 % от общата територия на общината. Селскостопанският фонд е малък - едва 4957 дка - 26,60 % от общата територия на землището. Горският фонд е 13311 дка - 71,42 %. Фонд населени места - 1,58 %; водни площи и течения - 0,38 % и територии за инфраструктура - 0,03 % са много ниски. Основното богатство на селото е гората.Основният поминък са земеделието и животновъдството. Отглеждат се картофи, овощни насаждения и фуражни култури.
Разписание на автобусните линии вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню