Приемни дни

11974 times

 

Кмет

Приемно време:

Всеки четвъртък от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Служебен телефон: 0678/522-00 

 


Зам. кмет

Приемно време:

 

Служебен телефон: 0678/522-00, вътр. 203

 


 

Председател на ОбС 

Приемно време:

Понеделник, Вторник, Сряда и Петък  от 11:00 ч. до 12:00 ч.

Служебен телефон +359678/522-00, вътр. 227

 


Секретар

Приемно време:

Всеки вторник от 10:00 ч. до 12:00 ч.

Служебен телефон: 0678/522-00, вътр. 220


Главен архитект

Приемно време:

Понеделник: от 13:30 ч. до 17:00 ч.

Сряда: от 08:30 ч. до 12:00 ч.

Служебен телефон +359678/522-00, вътр. 110


Служба по геодезия, картография и кадастър

Приемно време:

Понеделник, Вторник и Четвъртък  от 08:30 ч. до 12:00 ч.

Служебен телефон +359678/522-00, вътр. 102


 

Отдел "Общинска собственост"

Приемно време:

Всеки работен ден  от 08:30 ч. до 12:00 ч.

Служебен телефон +359678/522-00, вътр. 120


 

Отдел "Устройство на територията и инвестиционна дейност"

Приемно време:

Всеки работен ден  от 08:30 ч. до 12:00 ч.

Служебен телефон +359678/522-00, вътр. 111


 

Отдел "Европейски програми и проекти и околна среда"

Приемно време:

Всеки работен ден  от 08:30 ч. до 12:00 ч.

Служебен телефон +359678/522-00, вътр. 228


 

 

Отдел "Хуманитарни дейности, спорт и туризъм"

Приемно време:

Всеки работен ден  от 08:30 ч. до 12:00 ч.

Служебен телефон +359678/522-00, вътр. 114


Отдел "Бюджет и финансово-стопанска дейност"

Приемно време:

Всеки работен ден  от 08:30 ч. до 12:00 ч.

Служебен телефон +359678/522-00, вътр. 214


Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню