Общински съвет

Общински съвет Тетевен е орган на местното самоуправление, избран от жителите в община Тетевен. Организацията и дейността му се определят и осъществяват въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местното самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за дейността му.

В изпълнение на правомощията си, общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. Той приема правилник за организацията и дейността си, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

В своята дейност Общински съвет Тетевен се ръководи от четири принципа: законност, самостоятелност при вземане на решения, гарантиране и закрила интересите на жителите на община Тетевен.

Настоящият състав на Общински съвет Тетевен е избран за мандат 2023 – 2027 година и се състои от 21 общински съветници.

И тъй като местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност, очакваме вашите въпроси и предложения на следния адрес:

Гр. Тетевен, 5700, пл. „Сава Младенов“, № 9

Телефон за контакти: 0678/52200, вътр. 225

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню