0884330274
Село Голям Извор (до 1956 г. - Големи извор) е разположено на 17 км северозападно от Тетевен в югозападните склонове на предбалканския рид Лисец. Землището на селото е 32123 дка - 4,61 % от територията на общината. Селскостопанският фонд е 15522 дка (48,33 %), а горският фонд е 14 055 дка (43,76 %). Фонд населени места е 2 395,5 дка (7,46 %) и е втори по големина след този на общинския център - гр. Тетевен. Водните площи са едва 58,20 дка, а териториите за транспортна и техническа инфраструктура са 88,97 дка. Отглеждат се зърнени култури. Развито е животновъдството.

В селото има музейна сбирка с етнографски отдел в къщата на Георги Стойков, където Васил Левски основава революционен комитет.
Разписание на автобусните линии вижте тук.
Илиян Петков Маринов

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню