Бюджет на Община Тетевен за 2016

Инвестиционна програма вижте тук.

Индикативен разчет СЕС вижте тук.

Приходи  2016 г вижте тук.

 

Разходи по основни параграфи вижте тук.

 

Разходи по функции вижте тук.

 Заповед 105 от 22.02.2016 г.

 Заповед 104 от 22.02.2016 г.

 

 

Месечни отчети за изпълнение на Бюджет 2016:

месечен отчет за м януари 2016 г.

-месечен отчет за м. февруари 2016 г.

- тримесечен отчет до 31.03. 2016 г.

- годишен отчет за 2016 г.

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от ЕС и сметките за чужди средства вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню