Съобщения и обяви

3268 times

Заповед №579/04.10.2021 год. на кмета на Община Тетевен за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2021/2022 год. , както и списъци по землища  вижте тук.

Тетевен.приложение 1
Васильово.приложение 2
Рибарица.приложение 3
Градежница.приложение 4
Бабинци.приложение 5
Черни Вит.приложение 6
Гложене.приложение 7
Глогово.приложение 8
Галата.приложение 9
Голям извор.приложение 10
Малка Желязна.приложение 11


 

 

 

Заповед №470/05.08.2021 год. на кмета на Община Тетевен за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2021/2022 год. , както и списъци по землища вижте тук

Тетевен.приложение 1
Васильово.приложение 2
Рибарица.приложение 3
Градежница.приложение 4
Бабинци.приложение 5
Черни Вит.приложение 6
Гложене.приложение 7
Глогово.приложение 8
Галата.приложение 9
Голям извор.приложение 10
Малка Желязна.приложение 11

 

 

 

 

 

 

 


Заповед №323/02.06.2021 год. на кмета на община Тетевен и списъци със свободни имоти - общинска собственост по землища, за провеждане на тръжна процедура по реда на ч.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ вижте тук.

Тетевен.приложение 1

Васильово.приложение 2

Рибарица.приложение 3

Градежница.приложение 4

Черни Вит.приложение 5

Дивчовото.приложение 6

Гложене.приложение 7

Глогово.приложение 8

Галата.приложение 9

Голям извор.приложение 10

Български извор.приложение 11

Малка Желязна.приложение 12

 

 

 

 

Протокол по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ вижте тук.

 

 

 

 

Заповед №866 от 17.12.2020 г. за отчуждаване вижте тук

Заповед №510/10.08.2020 год. на кмета на Община Тетевен за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2020/2021 год.

Малка_Желязна
Български_извор
Голям_извор
Галата
Глогово
Гложене
Дивчовото
Черни_Вит
Бабинци
Градежница
Рибарица
Васильово
Тетевен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади, съставен на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ

 

 

Съобщение относно Предоставяне на пасища, мери и ливади - общинска собственост за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2020/2021 год.

 

 

 

 


 

 

 Протокол от работата на комисията от 30.04.19 г.  във връзка с постъпило заявление от Пиер Лалев вижте тук.

 

Заповед №246 от 3.5.2019 год. за забрана на паша вижте тук.

 

Наредба №13.26.08.2016 год. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни дезинфекционни и дезинсекционни дейности - в помощ на земеделските стопани на територията на гр. Тетевен вижте тук.

Протокол по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ вижте тук.

 

 

Решение №1027 от 28.02.2019 г. на ОбС - Тетевен 

Списъци по землища на свободните пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за стопанската 2019/2020 год

Съобщение относно Предоставяне на пасища, мери и ливади - общинска собственост за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни

Last modified on Вторник, 05 Октомври 2021 07:33
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню