Съобщение от дейност УСОГ

Информираме жителите на община Тетевен, че в периода от 01.02.2024 год. до 31.03.2024 год. могат да подават заявления по образец за закупуване на дърва за огрев през 2024 год., съгласно чл. 111 от Закона за горите.

Заявленията се подават в кметствата по населени места.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню