ПОКАНА ЗА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН ЗА МАНДАТ 2023 – 2027 ГОДИНА

На основание чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Областния управител на област Ловеч свиква първото заседание на новоизбрания общински съвет на 09 ноември 2023 г. /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Тетевен при следния дневен ред:

  1. Избор на комисия за избор на Председател на Общински съвет – Тетевен.
  2. Избор на Председател на Общински съвет – Тетевен.
  3. Избор на комисия за изработването на Правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

 КАНИМ ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН ДА ПРИСЪСТВАТ НА ЗАСЕДАНИЕТО!

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню