Обявена е 1 (една) ваканта длъжност за офицер във военно формирование 48960 - София от състава на Командване на логистична поддръжка

Със заповед № РД–880/15.07.2022 г. на командира на Командване за логистична поддръжка е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 48960 - София от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина.

Кандидатите за назначаване на вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 или ал.6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ). Размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1 737 лева.

Срок за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен – Ловеч

30.09.2022 г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 33, тел. 068/ 603 973 и 0886 558 614.
  • Офис за военен отчет в Община Тетевен – ул. „Иван Вазов“ № 42, тел. 0884716833.
  • На интернет страниците на Министерство на отбраната и Централно военно окръжие.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню