План за работа на Общински съвет-Тетевен

 

П Л А Н

за работа на Общински съвет Тетевен

за първото шестмесечие на 2024 година

вижте тук.

 

 

П Л А Н

за работа на Общински съвет Тетевен

за второто шестмесечие на 2023 година

вижте тук.

 

 

 

 

 

П Л А Н

за работа на Общински съвет Тетевен

за първото шестмесечие на 2023 година

Вижте тук.

 

 

 

П Л А Н

за работа на Общински съвет Тетевен

за второто шестмесечие на 2022 година

Вижте тук.

 

 

 

П Л А Н

за работа на Общински съвет Тетевен

за първото шестмесечие на 2022 година

Вижте тук.

 

 

 

П Л А Н

за работа на Общински съвет Тетевен

за второто шестмесечие на 2021 година

Вижте тук

 

 

П Л А Н

за работа на Общински съвет Тетевен

за първото шестмесечие на 2021 година

Вижте тук.

 

 

П Л А Н

за работа на Общински съвет Тетевен

за второто шестмесечие на 2020 година

         Вижте тук.

 

П Л А Н

за работа на Общински съвет Тетевен

за първото шестмесечие на 2020 година

         Вижте тук.

 

П Л А Н

за работа на Общински съвет Тетевен

за второто  шестмесечие на 2018 година

         Вижте тук.

 

 

П Л А Н

за работа на Общински съвет Тетевен

за първото шестмесечие на 2018 година

 Вижте  тук.

 

 

 

 

 

 

П Л А Н

за работа на Общински съвет Тетевен

за първото шестмесечие на 2017 година

           Вижте тук.

П Л А Н

за работа на Общински съвет Тетевен

за второто шестмесечие на 2017 година

       

        Вижте тук.

    

         Забележка:

 

        При публикуване на промени в нормативната уредба на страната е възможно да се приемат изменения и допълнения  в приети Наредби, Правилници, Стратегии и Програми на ОбС в различните сектори на общесвено –политическия, културния и икономиче

 

 

 

 

Last modified on Петък, 16 Февруари 2024 09:12
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню