За кметството

Селото е разположено на 14 км югоизточно от Тетевен в долината на река Бели Вит. Землището на селото е 215404 дка - най-голямото в цялата община (30,90 % от общата територия). Селскостопанският фонд е 40907 дка - 18,90 % от землището, а горският фонд е 172 168 дка - 80,00 %. Землището на с. Рибарица е най-богатото на гори в рамките на общината. Фонд населени места е 1,05 %; водни площи и течения - 0,02 % и територии за инфраструктура - 0,02 %.

Село Рибарица е климатолечебен планински курорт на 600 м надморска височина. Има добре изградена туристическа инфраструктура - почивни домове, вили, къмпинг. Развити са дърводобива и животновъдството. Отглеждат се картофи и овощни насаждения.
Селото е изходен пункт за местността "Костина" и хижите "Рибарица", "Бенковски", "Вежен" на юг в Златишко-Тетевенската планина, за връх Вежен и за резервата "Царичина".
 

Разписание на автобусните линии вижте тук.

 

Информация за историческата местност "Костина" край с. Рибарица вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню