Бюджет на Община Тетевен за 2020 г.

Бюджет за 2020 г. по агрегирани показатели

Годишен размер на средствата за работни заплати за 2020 г

Инвестиционна програма за 2020 г

Индикативен годишен разчет на СЕС за 2020 г

План -график за погасяване на просрочени задължения през 2020 г

Приходи по бюджет 2020 г

Разходи по основни параграфи по бюджет 2020 г

Разходи по функции по бюджет 2020 г

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г

Списък на обекти за текущ ремонт за 2020 г

Справка за разпределение на преходния остатък от 2019 г

Актуализирана бюджетна прогноза 2019-2021 г

Решение №69 от 10.02.2020 г

 

 

Mесечни отчети м.януари 2020 г. -качени на 20.02.2020г. вижте тук.

Месечни отчети м.февруари  2020 . - качени на 25.03.2020 г. вижте тук.

Тримесечни отчети към 31.03.20 г, - качени на 29.04.20 г. вижте тук.

Месечни отчети м април - качени на 12.05.20 г. вижте тук.

Месечни отчети м. май - качени на 17.06.20 г. вижте тук.

Тримесечни отчети към 30.06.20 г.  - качени на 21.07.20 г. вижте тук.

Месечни отчети към 31 юли 2020 г. - качени на 31.08.20 г. вижте тук.

Месечни отчети за месец август - качени на 16.09.20 г. - вижте тук.

Тримесечни отчети към 30.09.2020 г.-качени на 26.10.2020 г - вижте тук.

 Месечни отчети за месец октомври - качени на 30.11.2020 г. вижте тук.

Месечни отчети за месец ноември - качени на 11.01.2021 г. вижте тук.

 Месечни отчети за месец декември - качени на 12.01.2021 г. вижте тук

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню