СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2021

Списък на заличените лица от избирателните списъци вижте тук.


 

ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ
ЗА ИЗБИРАТЕЛИ, ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ИЛИ ИЗОЛАЦИЯ

 

С разпоредбите на чл. 28 ал. 3 на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се въвежда възможността за подаване на заявления гласуване с подвижна избирателна кутия за избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето.

Чл. 28. (3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, гласуват в мястото, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация с подвижни избирателни кутии по смисъла на глава четиринадесета, раздел IX от Изборния кодекс при спазване на всички противоепидемични мерки. В решението по ал. 2 се определят условията и редът за гласуване с подвижна избирателна кутия, включително образуване на секции, подаване на заявления, в т.ч. по електронен начин през интернет страницата на Централната избирателна комисия или съответната община, списък за гласуване и гласуване в изборния ден. Органите по чл. 23, ал. 1 от Изборния кодекс вписват избирателите по изречение първо в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия след извършване на проверка в съответната регионална здравна инспекция, за което се изготвя справка. Когато заявлението е подадено след предаване на списъка за гласуване на подвижната секционна избирателна комисия, избирателят гласува, след като всички негови данни се впишат в допълнителната страница на списъка и след подаване на декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

 

(Приложение към Решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021 г.)


 

Списък на заличените лица от избирателните списъци вижте тук.


Покана до парламентарно представените партии и коалиции за провеждане на публични консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии вижте тук.


Избирателен списък  за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. вижте тук.


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с насрочените на 14 ноември 2021 г. избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци по електронен път и в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж в сградата на Община Тетевен, както и в кметствата и кметските наместничества от общината. Заявления, справки, корекции и промени ще се извършват в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс, както следва:


1. Само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление-декларация за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянен адрес в срок до 30.10.2021 година.
(Приложение № 34-ПВР/НС, чл. 34, ал. 1-4 и чл.114, ал. 3 от ИК)

2. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес със заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник по настоящ адрес в срок до 30.10.2021 година.
(Приложение №30-ПВР/НС, чл. 36, ал.1, ал.3 и ал.4 от ИК)


3. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец в срок до 30.10.2021 година или в срок до 08.11.2021 година при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК.
(Приложение №39-ПВР/НС, чл.37, ал.1 и ал.2 от ИК)


4. Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник в срок до 06.11.2021 година.
(Приложение №26-ПВР/НС, чл.43, ал. 1, ал. 2 от ИК)

5. Вписаните в списъка на заличените лица и заличени от избирателния списък на секцията по постоянен адрес могат да подадат заявление за изключването им от списъка на заличените лица до кмета на общината, кметството или кметския наместник. Заявлението трябва да съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува.
(Приложение №27-ПВР/НС и Приложение №28--ПВР/НС)


Заявленията можете да подавате:
Лично в Центъра за административно обслужване от 8,00 ч. до 17,00 ч.
По ел. поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню