З А П О В Е Д РД -12-273 / 09.11.2015г.


Относно одобрение разпределението на  масивите за ползване на земеделските земи- постоянно затревени площи в землището на с. Градежница, ЕКАТТЕ 17419, община Тетевен, област
Ловеч, съгласно проект за служебно разпределение за ползване за стопанската 2015/2016г, както следва: вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню