Правилник за работа на Общински съвет - Тетевен

Посещения: 1240

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Тетевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019 - 2023 г вижте тук.