Летен градски турнир по футбол

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

НАРЕДБА

За организиране и провеждане на

Летен градски турнир по футбол на 06, 07 и 08.09.2013г

І. ЦЕЛ НА ТУРНИРА   

            Популяризиране на футболната игра сред младежите и гражданите на гр. Тетевен

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТУРНИРА

1.Система за провеждане:

-           І-ви етап – групов

-           ІІ –ри етап - елиминации

2.Право на участие:

-           всички жители на гр. Тетевен

-           брой състезатели в отбор – 6 /плюс резерви/

-           всеки състезател има право да участва само в един отбор

-           отборите са разделени на 2/ две/ възрастови групи      /1-ва група - до 15г. вкл.       2-ра група - над 16г. /

3.Необходими документи:

- име на отбора

- списък на състезателите в отбора/трите имена/

- декларация за доброволно участие   /попълва се на място/  

  1. Записване на отборите:

-           записване на състезателите -  на 06.09.2013г. от 18.00 ч.

-           записването става с подаване на документите от т.3

-           теглене на жребий -  на 06.09.2013г.  от 18.10ч.

5.Материални и финансови условия:

-          всеки състезател трябва да внесе. такса за участие в размер на 5 лв.

-награден фонд

   Над 16г.   -  1 място  - парична награда.  -  2 място  -  парична награда    - 3 място  -  парична награда

   До 15 г.    -  материални награди

-          Всички класирали се отбори на първите три места получават купа, медали и грамота

     

6.Дисквалификация на отбор:

-           грубо, непристойно поведение

-           неспазване указанията на съдията

7.Жури:

-           Съдийска комисия:

   председател:   Тошко Георгиев

   членове:          Кънчо Кънчев

                         Димчо Диков  /гл.експерт „Спорт и интеграция”/

      ІІІ. Всички участници в турнира по футбол трябва да се запознаят с правилата и условията  за провеждането му.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню