Анкетна карта за потребителите на услуги в Община Тетевен

Проучването на вашата удовлетвореност има за цел да осигури на Община Тетевен информация, която да подпомогне по-доброто обслужване при предоставяне на услугите. Моля, отбележете със знак отговора, който според Вас най-точно съответства на всеки въпрос.

Анкетата вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню