Сесия № 55/31.05.2011

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН              ПРОТОКОЛ № 55/31.05.2011 година
ПРЕПИС !


ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Тетевен за 2012 година.


С 13 гласа „ЗА”, няма „ПРОТИВ” и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” се прие.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1077

31.05.2011 год.

1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Тетевен за 2012 година.
Вижте всички решения от Сесия № 55/31.05.2011 г. тук!
Протокол от сесията вижте тук!

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню