Покана за четиридесет и второто по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 17.02.2023 година /петък/, в залата на Община Тетевен, етаж първи, от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 17.02.2023 година /петък/, в залата на Община Тетевен, етаж първи, от 14:00 часа, при следния дневен ред:

1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение за финансиране на проект „Модернизация и обновяване на сградата на ДГ „Детелина“, изнесена група /филиал/, кв. „Полатен“, гр. Тетевен по Национален план за възстановяване и устойчивост.
Вносител: Тони Стоев – Зам. Кмет на Община Тетевен

2. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение за финансиране на проект „Модернизация и обновяване на сградата на ДГ „Здравец“, изнесена група /филиал/, с. Български извор, община Тетевен“ по Национален план за възстановяване и устойчивост.

Вносител: Тони Стоев – Зам. Кмет на Община Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню