Търг с тайно наддаване покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии , собственост на Община Тетевен

ЗАПОВЕД №432 от 14.08.2023г. за провеждане на търг с тайно наддаване

Тръжна_документация_обект_2304

Тръжна_документация_обект_2311

Тръжна_документация_обект_2312

Тръжна_документация_обект_2313

Тръжна_документация_обект_2314

 

ЗАПОВЕД_   490 от_01.09.2023_г._комисия_провеждане_на_търг

П_Р_О_Т_О_К_О_Л_за_работата_на_комисия_по_провеждане_на_търг

Заповед__ 494 от_04.09.2023_год._за__класиране_за_обект_2311

Заповед__ 495 от_04.09.2023_год._за__класиране_за_обект_2312

Заповед__ 496 от_04.09.2023_год._за__класиране_за_обект_2304 

Заповед__ 497от_04.09.2023_год._за__класиране_за_обект_2313

Заповед__ 498 от_04.09.2023_год._за__класиране_за_обект_2314

 

ЗАПОВЕД  №518 от 15.09.2023 год.+ Протокол №1 

ЗАПОВЕД  №544 от 25.09.2023 год.+ Протокол №1

Договор №443 от 21.09.2023 год., Обект №2311

Договор №442 от 21.09.2023 год., Обект №2313

Договор №444 от 21.09.2023 год., Обект №2312

Договор №470 от 04.10.2023 год., Обект №2314

Допълнително споразумение №470.1

Договор №469 от 04.10.2023 год., Обект №2304

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню