Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед  №422 от 07.08.2023г. за провеждане на търг с тайно наддаване

Тръжна_документация_обект_2301

Тръжна_документация_обект_2302

Тръжна_документация_обект_2303

Тръжна_документация_обект_2305

Тръжна_документация_обект_2306

Тръжна_документация_обект_2307

Тръжна_документация_обект_2308

Тръжна_документация_обект_2309

Тръжна_документация_обект_2310

П_Р_О_Т_О_К_О_Л за работата на комисия по провеждане на търг проведен на 24.08.23 г.

Заповед №466 от 25.08.2023 год. за  класиране за обект №2301

Заповед №467 от 25.08.2023 год. за  класиране за обект №2302

Заповед №468  от 25.08.2023 год. за  класиране за обект №2303

Заповед №469 от 25.08.2023 год. за  класиране за обект №2305

Заповед №470  от 25.08.2023 год. за  класиране за обект №2306

Заповед №471  от 25.08.2023 год. за  класиране за обект №2307

Заповед №472  от 25.08.2023 год. за  класиране за обект №2308

Заповед №473  от  25.08.2023 год. за прекратяване на търга за обект №2309

Заповед №474  от 25.08.2023 год. за  класиране за обект №2310

 Протокол №1 от 12.09.2023 год.

Заповед №506 от 12.09.2023 год.

Заповед  №453 от 24.08.2023 год. Комисия

Договор №456 от 21.09.2023 год., Обект №2301

Договор №440 от 15.09.2023 год., Обект №2305

Договор №438 от 21.09.2023 год., Обект №2302

Договор №437 от 21.09.2023 год., Обект №2308

Договор №436 от 21.09.2023 год.,  Обект №2306

Договор №435 от 21.09.2023 год., Обект №2303

Договор №434 от 21.09.2023 год., Обект №2310

Допълнително споразумение №434.1 от 30.01.2024 год. за Обект №2310

Договор №433 от 21.09.2023 год., Обект №2307

Допълнително споразумение за Обект № 2307

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню