Открит Конкурс за Възлагане извършване на комплекс от дейности

Заповед № 341 от 27.06.2023 год. открит конкурс за възлагане на добив - сеч, извоз на  дървесина до временен склад , рампиране, товарене, транспорт и разповарване на широколистна дървесина дърва за огрев

Заповед № 342 от 27.06.2023 год. открит конкурс за възлагане на добив - сеч, извоз на  дървесина до временен склад , рампиране, товарене, транспорт и разповарване на широколистна дървесина  дърва за огрев

Документация за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за Обект №230008

Документация за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за Обект №230009

Документация за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за Обект №230010

Документация за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за Обект №230011

Документация за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за Обект №230012

Заповед №372 от 13.07.2023 год. за назначаване на комисия за провеждане на открит конкурс ва възлагане добив на дървесина в обект №230008

Заповед №373 от 13.07.2023 год. за назначаване на комисия за провеждане на открит конкурс за възлагане добив на дървесина обект №230009, №230010, №230011, №230012

Заповед №374 от 14.07.2023 год. за прекратяване открит конкурс за обект №230008

Заповед №375 от 14.07.2023 год. за класиране обект №230009

Заповед №376 от 14.07.2023 год. за класиране в обект №230010

Заповед №377 от 14.07.2023 год. за класиране в обект №230011

Заповед №378 от 14.07.2023 год. за класиране обект №230012

Протокол от 13.07.2023 год. за работата на комисията обект 230008

Протокол от 13.07.2023г. за работата на комисията обекти от №230009, №230010, №230011, №230012

ЗАПОВЕД №406 от 26.07.2023 год. + Протокол№1

Договор № 371 от 27.07.2023 год. обект №230011

Договор  №373 от 27.07.2023 год обект №230012

Договор  №372 от 27.07.2023 год. обект №230009

Договор  №370 от 27.07.2023 год. обект №230010

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню