Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

ЗАПОВЕД №66 от 21_2.2022г. за провеждане на търг с тайно наддаване

Тръжна_документация_обект_2201

Тръжна_документация_обект_2207

Тръжна_документация_обект_2208

Тръжна_документация_обект_2209

Протокол за работата на комисията

Договор №125 от 23.03.2022 год. обект № 2207

Договор №128 от 25.03.2022 год. обект № 2208

Договор №135 от 29.03.2022 год. обект № 2209

ЗАПОВЕД  №115  от 21.03.2022 год.+ Протокол №1

ЗАПОВЕД  №119 от 24.03.2022 год.+ Протокол №1

ЗАПОВЕД  №125 от 25.03.2022 год.+ Протокол №1

ЗАПОВЕД № 94 от 10.03.2022 г. комисия провеждане на търг

Заповед № 99 от 11.03.2022 год. за  класиране обект №2207

Заповед №100 от 11.03.2022 год. за  класиране обект №2208

Заповед №101 от 11.03.2022 год. за  класиране обект №2209

Заповед №102 от 11.03.2022 г. за прекратяване търг за обект 2201

 

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню