Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

ЗАПОВЕД №294  от 20.05.2021 год. за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2012

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2019

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2039

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2109

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2110

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2111

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2112

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2113

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2114

 

 Договор № 298 от 30.06.2021 год. обект №2110

Договор №295 от 30.06.2021 год. обект № 2109

Договор №296 от 30.06.2021 год. обект № 2114

Договор №297 от 30.06.2021 год. обект № 2112

Договор №299 от 30.06.2021 год. обект № 2111

Договор №300 от 30.06.2021 год. обект № 2113

ЗАПОВЕД  №369 от 26.06.2021 год.+ Протокол №1

ЗАПОВЕД №294  от 20.05.2021 год. за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен

Заповед №332 от 08.06.2021 г. класиране  обект №2109

Заповед №333 от 09.06.2021 г.  класиране  за обект №2110

Заповед №334 от 08.06.2021 г.  класиране за обект №2111

Заповед №335 от 08.06.2021 г. класиране обект №2112

Заповед №336 от 08.06.2021 год.  класиране обект №2113

Заповед №337 от 08.06.2021 год. класиране обект №2114

Заповед №338 от 08.06.2021 год. прекратяване обект 2012, 2019,2039

П_Р_О_Т_О_К_О_Л за работата на комисия по провеждане на търг проведен на 07.06.21г

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню