Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Посещения: 165

ЗАПОВЕД № 241 от 22.04.2021 год. за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2012

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2019

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2039

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2105

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2106

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2107

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2108

Договор №248 от 19.05.2021 г. за обект № 2108

Договор №249 от 19.05.2021 г. за  обект № 2107

Договор №256 от 28.05.2021 г. за обект № 2105

Договор №257 от 28.05.2021 г. за обект № 2106

ЗАПОВЕД  №284 от 17.05.2021 год.+ Протокол №1

ЗАПОВЕД  №306 от 27.05.2021 год.+ Протокол №1

ЗАПОВЕД № 265  от 10.05.2021 г. комисия провеждане на търг

Заповед № 272 от 12 .05.2021 год. за определяне на спечелил търг за обект №2108

Заповед №269 от  12.05.2021 год. за определяне на спечелил търг за обект №2105

Заповед №270 от  12.05.2021 год. за определяне на спечелил търг за обект №2106

Заповед №271 от 12.05.2021 год. за определяне на спечелил търг за обект №2107

Заповед №273  от 12.05.2021 год. за прекратяване търг за обекти №2012,2019,2039

П_Р_О_Т_О_К_О_Л от 10.05.21г. за работата на комисията по разглеждане на офертите