Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

ЗАПОВЕД № 27 от 19.01.2021 год. за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2009

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2012

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2019

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2036

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2039

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2044

Договор № 99 от 22.02.2021 год. обект №2044

Договор №117 от 08.03.2021 г. обект № 2009

ЗАПОВЕД  №85 от 18.02.2021 год.+ Протокол №1

ЗАПОВЕД  №125 от 08.03.2021 год.+ Протокол №1

ЗАПОВЕД № 27 от 19.01.2021 год. за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен

Заповед № 59  от 08.02.2021 год. за определяне на спечелил търга за  обект №2009

Заповед № 60  от 08.02.2021 год. за определяне на спечелил търга за  обект №2044

ЗАПОВЕД №55 от 04.02.2021 г. комисия провеждане на търг

Заповед №61  от 08.02.2021 год. за прекратяване №2012,2019,2036,2039

П_Р_О_Т_О_К_О_Л за работата на комисията от проведен на 04.02.2021 год. търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен

 

 

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню