ОТКРИТ КОНКУРС за „Възлагане на добив –сеч, извоз до временен склад и рампиране на широколистна дървесина / дърва за огрев / в общински горски територии, собственост на Община Тетевен.

Посещения: 749

Заповед №436 от 09.07.2020 год. открит конкурс за Възлагане на добив – сеч, извоз на  дървесина до временен склад и рампиране на широколистна дървесина  дърва за огрев вижте тук

Документация за възлагане добив на дървесина обект № 20003 вижте тук

Документация за възлагане добив на дървесина обект №20002 вижте тук

Документация за възлагане добив на дървесина обект№ 20004 вижте тук

Документация за възлагане добив на дървесина обект№ 20005 вижте тук

Договор №353 от 04.08.2020 год. обект№ 20005

Договор №377 от 19.08.2020 г. Обект № 20002

Договор №378 от 18.08.2020 г. Обект № 20003

Договор №379 от 18.08.2020 г. Обект № 20004

ЗАПОВЕД  №498 от 04.08.2020 год.+ Протокол №1

ЗАПОВЕД  №531 от 17.08.2020 год.+ Протокол №2 + Протокол №3

Заповед №476 от 27.07.2020 год. класиране обект №20002

Заповед №477 от 27.07.2020 год. класиране обект №20003

Заповед №478 от 27.07.2020 год. класиране обект №20004

Заповед №479 от 27.07.2020 год. класиране обект №20005