Print this page

КАРИЕРИ


I. Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Главен експерт "Общинска собственост" в отдел "Общинска собственост" вижте тук.

Приложения:
Заявление за участие вижте тук
Декларация вижте тук

Списък на допуснатите кандидати - вижте тук.

Списък с класираните кандидати - вижте тук.