Обявени са 35 (тридесет и пет) длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите.

Със заповед № ЗРД-464/06.06.2024 г. на командира на Съвместното командване на силите (СКС) са обявени 35 (тридесет и пет) длъжности за войници, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите, както следва:

Военно формирование 22980 – София – 13 бр., в.ф. 52210 – Банкя – 2 бр. и в.ф. 28860 – Горна Малина – 20 бр.

Кандидатите за участие в конкурса е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ). Размерът на основното месечно възнаграждение е не по-малък от 1555 лева.

Срок за подаване на документи във Военно окръжие ІІ степен – Ловеч

19.07.2024 г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 33, тел. 0885408765 и 0886558614.
  • Офис за военен отчет в Община Тетевен – ул. „Иван Вазов“ № 42, етаж 3, стая № 304, тел. 0884716833.
  • На интернет страниците на Министерство на отбраната и Централно военно окръжие.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню