Обявени са 534 (петстотин тридесет и четири) места за прием на курсанти във висшите военни училища НВУ „Васил Левски", ВВВУ „Георги Бенковски" и ВВМУ „Никола Вапцаров"

Със заповед № ОХ - 70/19.01.2024 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 534 (петстотин тридесет и четири) места за прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2024/2025 година.

I. Обявявам заявения брой места за прием на граждански лица във висшите военни училища за обучение като курсанти в редовна форма, за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ по специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ за учебната 2024/2025 година, както следва:

  1. В Националния военен университет „Васил Левски”, по специализациите: 1.1. „Мотопехотни и танкови войски” – 40 места; 1.2. „Разузнаване“ – 31 места; 1.3. „Електронно разузнаване и електронна война“ – 11 места; 1.4. „Полева артилерия” – 80 места; 1.5. „Противовъздушна отбрана на войските“ – 37 места; 1.6. „Инженерни войски” – 9 места; 1.7. „Артилерийско инструментално разузнаване – 11 места; 1.8. „Войски за ядрена, химическа, биологическа защита и екология“ – 17 места; 1.9. „Радиотехнически войски“ – 13 места; 1.10. „Наземно базирани средства за противовъздушна отбрана и противоракетна отбрана“ – 13 места; 1.11. Артилерийско и зенитно въоръжение, стрелково оръжие, оптика и бойни припаси – 29 места; 1.12. „Материални ресурси, придвижване и транспорт“ – 21 места; 1.13. „Танкова и автомобилна техника“ – 26 места; 1.14. „Военни комуникационни и информационни системи – Комуникационна техника и технологии” – 29 места; 1.15. „Военни комуникационни и информационни системи – Компютърни системи и киберсигурност” – 30 места.
  2. Във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски”, по специализациите: 2.1. „Летец-пилот” – 19 места; 2.2. „Радиоелектронно оборудване на летателни апарати“ – 9 места; 2.3. „Авиационно въоръжение“ – 8 места; 2.4. „Комуникационни, информационни и навигационни системи“ – 12 места; 2.5. „Логистика на формированията от Военновъздушните сили“ – 4 места; 2.6. „Системи за въздушно наблюдение, разузнаване и контрол“ – 12 места.
  3. Във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”, по специализациите: 3.1. „Корабоводене за Военноморските сили” – 19 места; 3.2. „Корабни машини и механизми за Военноморските сили” – 12 места; 3.3. „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“ – 6 места; 3.4. „Кибероперации“ – 11 места; 3.5. „Мехатроника – 5 места; 3.6. „Медицинско осигуряване на въоръжените сили“ – 20 места.

Информация за специалностите, необходимите документи, графиците и датите за провеждане на изпитите може да получите от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 33, тел. 0885408765 и 0886558614.
  • Офис за военен отчет в Община Тетевен – ул. „Иван Вазов“ № 42, етаж 3, стая № 304, тел. 0884716833.
  • На интернет страниците на НВУ „Васил Левски“, ВВВУ „Георги Бенковски“ и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню