Заповеди за определяне на ползватели на имоти - полски пътища, в землищата на общината по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ

Заповед №755 от 12.12.2023 г. - вижте тук.

Заповед №756 от 12.12.2023 г. - вижте тук.

Заповед №757 от 12.12.2023 г. - вижте тук.

Заповед №758 от 12.12.2023 г. - вижте тук.

Заповед №759 от 12.12.2023 г. - вижте тук.

Заповед №760 от 12.12.2023 г. - вижте тук.

Заповед №761 от 12.12.2023 г. - вижте тук.

Заповед №762 от 12.12.2023 г. - вижте тук.

Заповед №763 от 12.12.2023 г. - вижте тук.

Заповед №764 от 12.12.2023 г. - вижте тук.

Заповед №765 от 12.12.2023 г.- - вижте тук.

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню