Обявени са 2 (две) вакантни длъжности за офицери в Сухопътните войски, във военно формирование 42800 - Плевен, за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

Със заповед № ОХ-685/17.08.2023 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 2 (две) вакантни длъжности за офицери в Сухопътните войски във военно формирование 42800 - Плевен, за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба).

Кандидатите за вакантната длъжност е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал.6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ).

Срок за подаване на документи във Военно окръжие ІІ степен – Ловеч

19.09.2023 г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 33, тел. 0885408765 и 0886558614.
  • Офис за военен отчет в Община Тетевен – ул. „Иван Вазов“ № 42, етаж 3, стая № 304, тел. 0884716833.
  • На интернет страниците на Министерство на отбраната и Централно военно окръжие.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню