Обявени са 195 (сто деветдесет и пет) вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на служба в доброволния резерв

Със заповед № ОХ-225/22.03.2022 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 195 (сто деветдесет и пет) вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.


Кандидатите за участие в конкурса е необходимо да отговарят на условията на чл. 24 от ЗРВСРБ.


Срок за подаване на документи във Военно окръжие ІІ степен – Ловеч
28.07.2023 г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

• ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - гр. Ловеч, ул. „Д-Р Съйко Съев” № 33, тел. 0885 408 765 и 0886 558 614.
• Офис за военен отчет в Община Тетевен – ул. „Иван Вазов“ № 42, етаж 3, стая № 304, тел. 0884716833.
• На интернет страниците на Министерство на отбраната и Централно военно окръжие.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню