Обявени са 4 (четири) вакантни длъжности за войници във военно формирование 52480 - София от състава на Командване за логистична поддръжка

Със заповед № РД–364/22.03.2023 г. на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 4 (четири) вакантни длъжности за войници във военно формирование 52480 - София от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Кандидатите за назначаване на вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 или ал.6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ). Размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1 219 лева.

Срок за подаване на документи във Военно окръжие ІІ степен – Ловеч

21.04.2023 г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - гр. Ловеч, ул. „Д-Р Съйко Съев” № 33, тел. 0885 408 765 и 0886 558 614.
  • Офис за военен отчет в Община Тетевен – ул. „Иван Вазов“ № 42, етаж 3, стая № 304 тел. 0884716833.
  • На интернет страниците на Министерство на отбраната и Централно военно окръжие.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню