Съобщение от Дейност "Управление и стопанисване на общински гори"

Във връзка с § 13 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за горите /ДВ бр.11/2023 год./за количествата дървесина, които могат да се добиват по реда на чл.111, ал.2. т. 2 до края на отоплителния сезон 2022/2023 год. към 01.01.2023 год. по подотдели и землища.

               Землище гр. Тетевен

                          отдел 181 „р” – 149,45 м3

                          отдел 181 „с” – 240,25 м3

                                       общо – 389,70 м3

               Землище на с. Рибарица

                          отдел 40 „а” – 62,90 м3

                          отдел 60 „к” – 122,40 м3

                                      общо – 185,30 м3

            

               Всичко: 575,00 м3 пл.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню