Обявени са 260 (двеста и шестдесет) войнишки длъжности във военни фомирования от състава на Командване за логистична поддръжка

Със заповед № 1494/12.12.2022 г. на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 260 (двеста и шестдесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования от Командване за логистична поддръжка, както следва:

Военно формирование 26690 – Павликени – 17 бр., в.ф. 22700 – Костенец – 19 бр., в.ф. 22780 – Долно Камарци – 16 бр., в.ф. 28130 – Стражица – 19 бр., в.ф. 42610 – Козарско – 19 бр., в.ф. 24480 – Ловеч – 15 бр., в.ф. 22680 – Карлово – 28 бр., в.ф. 22060 – Велико Търново – 15 бр., в.ф. 28930 – Брацигово – 19 бр., в.ф. 42700 – Сливен – 13 бр., в.ф. 24350 – Кочово – 7 бр. и район Осетеново – 19 бр., в.ф. 24540 – Светлен – 19 бр., в.ф. 24850 – Змейово – 17 бр. и в.ф. 22960 – Царева Ливада – 18 бр.

Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания: Да имат средно или по-високо образование по специалността, за която кандидатстват. Към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години. Да са годни за военна служба. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. Да нямат друго гражданство. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”. Да покриват нормативите за физическа годност. Да са психологично пригодни за приемане на военна служба. Размерът на основното месечно възнаграждение е не по-малък от 1 219 лева.

Срок за подаване на документите във Военно окръжие ІІ степен – Ловеч

27.01.2023 г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - гр. Ловеч, ул. „Д-Р Съйко Съев” № 33, тел. 068/ 603 973 и 0886 558 614.
  • Офис за военен отчет в Община Тетевен – ул. „Иван Вазов“ № 42, тел. 0884716833.
  • На интернет страниците на Министерство на отбраната и Централно военно окръжие.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню